BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Người sử dụng lao động phải trả phí chuyển tiền lương qua tài khoản ngân hàng

16/03/2022

Chị Quỳnh (Nam Định) đang làm kế toán tại một công ty phát triển phần mềm. Công ty của chị hiện có trên 300 nhân viên. Chị đã gửi câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp để hỏi về việc khi thực hiện trả lương qua tài khoản cho người lao động, phí chuyển khoản tiền lương do doanh nghiệp hay người lao động chi trả.

Về vấn đề này, Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp đã tổng hợp các thông tin và trả lời chị như sau:

Khoản 1, Khoản 2 Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về hình thức trả lương như sau:

1. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Căn cứ quy định trên, trường hợp trả lương qua tài khoản ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả phí chuyển tiền lương.

Tag: bộ luật lao động, hợp đồng, trả lương qua tài khoản