BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Nghỉ việc do bị động thai thì thời gian nghỉ việc tính vào chế độ khám thai hay ốm đau

09/11/2022

Chị K (Tuyên Quang) đã gửi câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp để hỏi về việc trường hợp nghỉ việc do bị động thai thì thời gian nghỉ việc tính vào chế độ khám thai hay ốm đau?


Về vấn đề này, Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp đã tổng hợp các thông tin và trả lời
Chị như sau:

* Điều 25 và Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, có quy định về vấn đề trên như sau:

Điều 32. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

  1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.
  2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

...

Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

  1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.
    Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau

Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp người lao động nghỉ việc 1 ngày để đi khám thai thì thời gian đó được tính vào thời gian nghỉ việc khám thai theo chế độ thai sản. Còn nếu người lao động nghỉ việc do thai bị động có xác nhận của cơ sở y tế thì được xác định là thời gian hưởng chế độ ốm đau.

* Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, có quy định về thời gian hưởng chế độ khi khám thai

  1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.
  2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì trong thời gian mang thai người lao động được nghỉ việc để đi khám thai tối đa 5 lần hưởng chế độ khám thai.