BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Người sử dụng lao động không được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ đang mang thai

20/02/2023

Chị Tình (Nam Định) đã gửi câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp hỏi về việc doanh nghiệp có được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ đang mang thai không?


Về vấn đề này, Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp đã tổng hợp các thông tin và trả lời
Chị như sau:

Khoản 3 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 quy định về bảo vệ thai sản như sau:

"3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật."

Theo như quy định nêu trên thì trường hợp người lao động nữ mang thai thì người sử dụng lao động không được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.