BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo trong trường hợp nào?

01/08/2023

Anh Tiến (TP. Hồ Chí Minh) đã trải qua chương trình đào tạo nâng cao trình độ tại nước ngoài do doanh nghiệp cử đi. Khi về nước, anh có ý định chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp khác. Anh đã gửi câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp hỏi về việc người lao động có phải hoàn trả chi phí đào tạo cho doanh nghiệp khi thôi việc hay không?


Về vấn đề này, Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp đã tổng hợp các thông tin và trả lời Anh như sau:

Điều 40 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật:

1. Không được trợ cấp thôi việc.
2. Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.
3. Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Điều 62 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

1.Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

...

Như vậy, người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo nghề cho người sử dụng lao động khi có đủ các điều kiện như sau:

- Người lao động được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

- Hai bên có ký kết hợp đồng đào tạo nghề.

- Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng đào tạo nghề trái pháp luật.

Lưu ý: Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng đào tạo nghề đúng pháp luật vẫn phải hoàn trả chi phí đào tạo trong hợp đồng lao động/hợp đồng đào tạo nghề có thỏa thuận người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo sau khi chấm dứt hợp đồng.

Khoản 3 Điều 62 Bộ luật Lao động 2019 có quy định thì các chi phí đào tạo mà người lao động phải trả bao gồm:

- Các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành,

- Các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học.

(Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo)