BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Hỏi về hỗ trợ mai táng phí

Nguyễn Thị Thuận - Thành phố Hồ Chí Minh (17/07/2022)

Nội dung:

Chồng tôi là ông Đàm Xuân Thành là cựu chiến bình đang nhận lương theo diện 142
Do bệnh nên ông mất vào ngày 25/09/2021. Tôi đã nộp hồ sơ xin hỗ trợ mai táng phí vào tháng 10/2021 tại trụ sợ Ủy ban nhân dân phường 12, quận Gò Vấp. Hồ sơ bao gồm:
1/ Giấy khai tử
2/ Hồ sơ nhận lương 142
3/ Công văn 150
Đến nay đã 10 tháng tôi vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ mai táng và 3 tháng lương theo quy định của Nhà nước dù đã rất nhiều lần liên hệ trực tiếp địa phương để hỏi nhưng chưa nhận được câu trả lời rõ ràng.
Kính mong cơ quan ban ngành cấp trên xem xét, thẩm định trường hợp của chồng tôi và cho tôi câu trả lời xác đáng. Tôi xin cảm ơn
Trả lời:
(30/01/2023)
Tại Điểm d Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Quân nhân, công an nhân dân, công nhân, viên chức, thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và khi từ trần được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định pháp luật hiện hành về chính sách bảo hiểm xã hội.
 
Như vậy, quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước hưởng chính sách theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí theo quy định tại Quyết định nêu trên. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ mai táng phí.

Do đó, đề nghị Bà liên hệ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền./.

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (09/01/2024)

  Về việc giải quyết chế độ cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ MSLĐ cho Ông Hương theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (09/01/2024)

  Về việc giải quyết chế độ cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho Ông Việt theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (09/01/2024)

  Về việc trả lời người tham gia cách mạng bị mất tích, mất tin.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng LĐTB&XH xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND tỉnh Hà Tĩnh cần có biện pháp khẩn cấp để tìm kiếm và trả lời cho gia đình được biệt về việc Ông Lan đi đâu về đâu sau khi tham gia cách mạng theo qui định của pháp luật. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (09/01/2024)

  Về việc giải quyết chế độ cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động đối với Ông Anh là thương tật nặng vì Ông đã gần đất xa trời. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (08/01/2024)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày cho người có công với cách mạng.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh giải quyết chế độ tù đày cho hàng trăm người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày trước năm 1945 ở Hương Khê (Hà Tĩnh) theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (21/12/2023)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày chưa người có công với cách mạng.

  Nội dung: Kính đề nghị Chính phủ xem xét và chỉ độ Bộ LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam để giải quyết chế độ mất sức lao động đối với thương binh đồng thời người hưởng chế độ mất sức lao động theo qui định. Đồng thời làm rõ trách nhiệm và xử lý cơ quan, cá nhân vi phạm pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (12/12/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho Ông Anh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động đối với Ông Anh là thương tật nặng vì Ông đã gần đất xa trời. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (14/11/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho người bị địch bắt tù đày trước năm 1945.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và chỉ đạo cơ quan chức năng trả lời có giải quyết chế độ tù đày cho các đối tượng trên hay không?. Nếu không được thì cho chúng tôi biết lý do (Nói sự thật – Không dấu giếm). Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ đối với người bị tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH sửa đổi Quyết định để cho đối tượng được hưởng chế độ tù đày theo qui định.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi hoặc bổ sung Quyết định để cho đối tượng được hưởng chế độ tù đày theo qui định.