BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Miễn giảm học phí

Phạm Thị Ngọc Trinh - (11/10/2022)

Nội dung:

Tôi xin hỏi về chế độ miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo Thông tư 81 năm 2021, trong thông tư có nói đối tượng được miễn học phí là Tốt nghiệp trung học cơ sở học lên trình độ trung cấp nhưng không nói rõ về thời gian tốt nghiệp. Vậy cho tôi hỏi là đối tượng chỉ cần tốt nghiệp THCS đi học trung cấp là được miễn học phí học nghề cho dù tốt nghiệp trước đó mấy năm hay là phải vừa tốt nghiệp xong đi học mới được miễn giảm ạ? Đối với những em học sinh học dang dở trung học phổ thông hoặc học xong THPT nhưng chưa tốt nghiệp được mà đi học trung cấp thì có được miễn học phí học không ạ? Mong nhận được phản hồi sớm từ Bộ, xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:
(04/11/2022)

Về nội dung bạn hỏi, xin trao đổi như sau:

Về thời gian tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp:

Theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP không quy định thời gian cụ thể kể từ ngày tốt nghiệp đến khi đăng ký học trình độ trung cấp được miễn học phí. Tuy nhiên, đối tượng phải đáp ứng yêu cầu quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 và các quy định khác có liên quan.

Về đối tượng

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 62 Luật giáo dục nghề nghiệp và khoản 17 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP: Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp được miễn học phí.

Đây là chính sách của nhà nước nhằm thu hút, khuyến khích người học tham gia khóa đào tạo trình độ trung cấp sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở theo tinh thần của Đảng (Chỉ thị số 10-CT/TƯ ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị) nhằm giúp người học có kỹ năng nghề nghiệp nhằm tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp:

“2. Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo.

Người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu có nguyện vọng tiếp tục học lên trình độ cao đẳng thì phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng văn hóa trung học phổ thông.”

Do đó, để tránh gây lãng phí (thời gian và tiền) cũng như tránh việc trục lợi chính sách của nhà nước, người học cần xác định rõ nhu cầu, mục tiêu của bản thân để lựa chọn khóa đào tạo cho phù hợp.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực