BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Đào tạo chuyển giao công nghệ ngắn hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HOÁ TÂN PHÁT - Thành phố Hà Nội (20/01/2020)

Nội dung:

1. Công ty chúng tôi có đăng ký mã ngành 8599 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu: "Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Đào tạo về chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực điện, điện tử, có khí, tự động hóa, công nghiệp, nông nghiệp, y tế và đo lường; đào tạo chuyên môn về điện (Pháp nhân chỉ được kinh doanh một hoặc nhiều ngành nghề này khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và chỉ kinh doanh theo đúng qui định pháp luật)" 2. Hiện nay, chúng tôi muốn tổ chức việc đào tạo và cấp chứng chỉ các khóa học ngắn hạn về chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa công nghiệp và đào tạo chuyên môn về điện cho đối tượng là sinh viên hoặc người lao động của doanh nghiệp khác. 3. Vậy khi chúng tôi thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn có cần xin cấp giấy phép hoạt động khác nào không? Nếu có thì điểu kiện, trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động được quy định cụ thể theo pháp luật hiện hành như thế nào? 4. Cán bộ hướng dẫn tại Sở LĐ TBXH TP Hà Nội trao đổi bằng miệng là chúng tôi đang thành lập dưới hình thức đào tạo thường xuyên tại TT 43/2015 Bộ LĐTBXH và điều kiện về cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo tại điểm d, khoản 2, điều 6 của TT này phải tương đương với điểu kiện tại điều 3, 14 của NĐ 143/2016 về Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là đúng hay sai? Vì chúng tôi chưa thấy quy định nào về cơ sở vật chất của đào tạo thường xuyên phải tương đương với cơ sở vật chất của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp?
Trả lời:
(04/11/2022)

Về nội dung bạn hỏi, xin trao đổi như sau:

Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về điều kiện tổ chức đào tạo thường xuyên quy định:

" Đối với các doanh nghiệp, tổ chức khác và cá nhân chưa có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 1. a) Đang hoạt động tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, ngành, nghề dự kiến tổ chức mở lớp đào tạo nghề;
 2. b) Có chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo của từng nghề được xây dựng, phê duyệt theo quy định tại Điều 4 và 5 của Thông tư này;
 3. c) Có người dạy nghề là nhà giáo; nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành; người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 trở lên, nghệ nhân cấp tỉnh, nghệ nhân làng nghề, nông dân sản xuất giỏi cấp huyện, người trực tiếp làm nghề liên tục từ 5 năm trở lên và có chứng chỉ kỹ năng dạy học trực tiếp giảng dạy đối với nghề đào tạo.
 4. d) Có cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo phù hợp với nghề sẽ tổ chức đào tạo và theo số lượng người học, thời gian đào tạo.”

Như vậy, nếu Công ty đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên là đủ điều kiện để tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định. Trong quá trình tổ chức đào tạo, đề nghị Công ty thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5, Điều 2 Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH.

 

Về nội dung “Vậy khi chúng tôi thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn có cần xin cấp giấy phép hoạt động khác nào không? Nếu có thì điểu kiện, trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động được quy định cụ thể theo pháp luật hiện hành như thế nào?”, xin trao đổi như sau:

Nếu công ty tự tổ chức đào tạo thường xuyên theo thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH thì không cần làm thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, còn nếu thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp thì phải hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Trân trọng./.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Mai Nguyễn Đạt - (28/10/2022)

  Nghị định 81/2021/NĐ-CP

  Nội dung: Đối tượng sinh viên ngành y học dự phòng thuộc trường Đại học công lập, có thực hiện một số công việc trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.(Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH) Cụ thể: Ngành: Y tế và dược Điều kiện lao động loại V: 8.Diệt chuột, côn trùng và vi khuẩn gây bệnh. Điều kiện lao động loại IV: 2.Trực tiếp khám, điề...
 • Linh Thị Lâm - (27/10/2022)

  Việc thực hiện Chính sách hỗ trợ cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên Trung Cấp nghề, đồng thời học phổ thông tại TRung tâm GDNN-GDTXX

  Nội dung: Tôi đang công tác tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, tôi có 01 câu hỏi kính gửi Bộ LĐTBXH xem xét, trả lời giúp về chính sách cấp bù học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau: Tại Khoản 17, Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định đối tượng được miễn học phí “người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp”. Hiện nay tại Trung tâm Giáo dụ...
 • Phạm Thị Ngọc Trinh - (11/10/2022)

  Miễn giảm học phí

  Nội dung: Tôi xin hỏi về chế độ miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo Thông tư 81 năm 2021, trong thông tư có nói đối tượng được miễn học phí là Tốt nghiệp trung học cơ sở học lên trình độ trung cấp nhưng không nói rõ về thời gian tốt nghiệp. Vậy cho tôi hỏi là đối tượng chỉ cần tốt nghiệp THCS đi học trung cấp là được miễn học phí học nghề cho dù tốt nghiệp trước đó mấy năm hay là phải vừa tốt nghiệ...
 • Nguyễn Thị Đan - (06/10/2022)

  Đối tượng miễn giảm học phí

  Nội dung: Cho tôi hỏi người đồng thời học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông và học trung cấp có được hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo đối tượng “Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp” theo quy định tại Khoản 7, Điều 15, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ hay không?
 • Đào Xuân Nhật - Tỉnh Lai Châu (27/09/2022)

  Quy định của Bộ GD & ĐT về hệ Trung học nghề

  Nội dung: Tôi tốt nghiệp hệ Trung học nghề (hệ 3 năm, niên khóa 1994 - 1997), đầu vào là tốt nghiệp THCS. Trong bằng ghi: Xếp loại văn hóa: Trung bình; xếp loại chuyên môn: Trung bình, bậc thợ 3/6. Xin hỏi: Bằng của tôi có được công nhận tương đương trình độ THPT hay không? có dùng để được công nhận văn hóa THPT khi thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo hay không?
 • Phạm Thị Ngọc Trinh - (22/09/2022)

  Về vấn đề miễn giảm học phí đối với trường Cao đẳng

  Nội dung: Xin cho tôi hỏi về vấn đề miễn giảm học phí đối với trường Cao đẳng. Tôi đang phụ trách công việc về chế độ miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên tại trường Cao đẳng, và tôi xin hỏi là chế độ giảm 70% học phí đối với nhóm nghề nặng nhọc, độc hại theo Nghị định 81 có áp dụng đối với sinh viên trình độ trung cấp học liên thông lên trình độ Cao đẳng không?
 • Phạm Văn Hùng - Tỉnh Quảng Ninh (25/08/2022)

  Thẻ đào tạo học nghề sơ cấp của công an nghĩa vụ xuất ngũ

  Nội dung: Tôi là 1 chiến sĩ chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân, được biết sau khi ra quân sẽ được cấp thẻ đào tạo học nghề sơ cấp, nên tôi muốn hỏi Bộ là thẻ đó có áp dụng cho các trung tâm hướng nghiệp không? Nếu các trường dạy nghề, trung tâm hướng nghiệp không nhận thẻ đó thì tôi phải làm thế nào? Nếu giờ tôi nộp tiền học phí và có giấy xác nhận đã nộp tiền có dấu mộc củ...
 • ĐỖ HỒNG HƯƠNG - Tỉnh Điện Biên (25/08/2022)

  Chế độ chính sách học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp

  Nội dung: Học sinh, sinh viên học Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng (Hình thức đào tạo: tập trung) tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp có được hưởng Miễn, giảm học phí theo nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 và chính sách nội trú theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 nếu thuộc đối tượng quy định. Mong được hồi đáp.
 • Võ Hoài Phương - Tỉnh Khánh Hòa (25/08/2022)

  Chuyển chức danh nghề nghiệp Giáo viên GDNN thực hành hạng III qua Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp Lý thuyết hạng III;

  Nội dung: Hiện tại tôi đang là Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III hưởng lương bậc 6, hệ số lương 3,65 (bảng lương A0). Nay tôi muốn đề nghị chuyển qua Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, tuy nhiên theo quy định việc chuyển chức danh nghề nghiệp "không kết hợp nâng bậc lương". Vậy nếu được chuyển và xếp lương bậc tương ứng bậc 6, hệ số lương 3,99 (bảng lương A1) thì có được xem là không nâng ...
 • Nguyễn Xuân Hòa - Thành phố Hà Nội (25/08/2022)

  Phản ánh chưa được trả lời

  Nội dung: Về việc: Ngày 26 tháng 3 năm 2022 tôi có gửi PAKN hỏi về Ưu đãi giáo dục, mã tra cứu"PAKN.20220326.0009" đến nay đã gần 02 tháng mà vẫn nhận được là "Chưa trả lời". Tôi muốn đươc biết lý do tại sao mà không trả lời cho tôi biết.