BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Quy định về chế độ của thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng

06/01/2023

Anh T (Thanh Hóa) có Bà nội là Bà mẹ Việt Nam anh hùng do có chồng và con trai là liệt sĩ. Bố mẹ anh là người chăm sóc bà nội. Năm 2017, bố anh mất. Mẹ anh chăm sóc bà nội cho đến năm 2022 thì bà nội mất. Anh đã gửi câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp để hỏi về việc mẹ anh có được hưởng trợ cấp bằng 3 tháng tiền trợ cấp mà khi bà anh còn sống được hưởng hay không?


Về vấn đề này, Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp đã tổng hợp các thông tin và trả lời
Anh như sau:

Điều 19 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 có quy định về chế độ của thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng như sau:

- Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

- Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 3 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết.

- Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết

- BHYT đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.

Như vậy, gia đình anh cần đối chiếu điều kiện thực tế để tiến hành các thủ tục đề nghị hưởng chế độ trợ cấp đối với thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng.