BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Đề nghị xem xét, nghiên cứu nâng mức trợ cấp một lần đối với người lao động

05/06/2024
Đề nghị xem xét, nghiên cứu nâng mức trợ cấp một lần đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75% bằng 1 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho những năm đóng BHXH cao hơn (thay vì 0,5 lần như Luật BHXH năm 2014 và dự thảo Luật BHXH sửa đổi đang quy định)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến với nội dung:

“Đề nghị xem xét, nghiên cứu nâng mức trợ cấp một lần đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75% bằng 1 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho những năm đóng BHXH cao hơn (thay vì 0,5 lần như Luật BHXH năm 2014 và dự thảo Luật BHXH sửa đổi đang quy định)”

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

Theo quy định hiện hành, tổng tỷ lệ đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất của người lao động và người sử dụng lao động là 22%, trong khi đó khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu thì sẽ được hưởng lương hưu với tỷ lệ tối đa 75% khi có thời gian đóng BHXH là 35 năm đối với nam và 30 năm đối với nữ. Có thể thấy tỷ suất tích lũy (tỷ lệ hưởng lương hưu tương ứng với một năm đóng BHXH) của Việt Nam hiện nay là 2,14% đối với nam và 2,5% đối với nữ, trong khi các nước như Trung Quốc và Hàn Quốc tỷ lệ này là 1% và bình quân của thế giới là 1,7%. Với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tỷ lệ hưởng lương hưu cao nhất thế giới. 

Chính sách BHXH của Việt Nam thời gian qua đã từng bước được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện theo hướng bảo đảm hơn nguyên tắc đóng hưởng và bảo đảm bền vững lâu dài của Quỹ BHXH. Quy định đối với người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu hàng tháng còn được hưởng trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu mang tính chất ghi nhận đối với người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%.
Do vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng việc kiến nghị tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu sẽ ảnh hưởng tới khả năng cân đối, không đảm bảo bền vững của Quỹ hưu trí và tử tuất.