BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phán ánh về việc không xử lý / giải quyết hồ sơ nhận Trợ cấp thất nghiệp / BHTN trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia

NGUYỄN ĐỨC PHÁT - Tỉnh Phú Yên (09/03/2023)

Nội dung:

Theo tôi được biết, chính phủ đã bắt đầu công cuộc chuyển đổi số trên toàn quốc với mong muốn hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng và hiệu quả, tránh những tiêu cực trong lĩnh vực hành chính. Quốc hội và các bộ ngành, chính phủ đã cùng nhau nỗ lực , xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ người dân đơn giản hoá quy trình giải quyết các yêu cầu về hành chính. Dựa theo công văn số 1399/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia. Vào ngày 13/02/2023, tôi có thực hiện việc nộp thông tin xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo quy trình, tôi đã cung cấp đầu đủ các thông tin như yêu cầu, và đã được BHXH Việt Nam xác nhận thông tin quá trình đóng BHXH. Tuy nhiên, sau khi hồ sơ của tôi được chuyển đến Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Phú Yên, hồ sơ không được giải quyết. Tôi có chủ động liên hệ trung tâm để tìm hiểu lý do, thì tôi nhận được thông báo rằng “ Vì tỉnh Phú Yên chưa triển khai việc khai báo hồ sơ giải quyết trợ cấp thất nghiệp trực tuyến nên hồ sơ của tôi không thể giải quyết". Tôi có được hướng dẫn làm hồ sơ trực tiếp tại trung tâm, tuy nhiên vì tôi có một số việc đột xuất, nên không thể sắp xếp thời gian đến nhận quyết định hưởng BHTN Vì tôi đã nghỉ việc từ tháng 2 năm 2023, vì vậy thời gian tôi hưởng BHTN sẽ nằm trong khung thời gian Tháng 2 năm 2023. Vì vậy, nhờ các cơ quan chức năng hỗ trợ tôi trong trường hợp này để tôi có thể nhận được quyền lợi chính đáng của tôi. #Mã hồ sơ: G22.99-230214-05157
Trả lời:
(18/09/2023)
        - Theo quy định hiện nay người lao động có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.
       - Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP thì trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.
      - Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.
        Như vậy, đối với phản ánh của công dân về việc tỉnh Phú Yên chưa triển khai tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hôi sẽ trao đổi với địa phương về vấn đề này.
       Đối với việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của công dân: Công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp và do công dân không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận theo phiếu hẹn trả kết quả nên sẽ bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của công dân sẽ được bảo lưu để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Hứa Quang Huy - (31/07/2023)

  Em không download được file quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Nội dung: Dear Quý Cơ Quan Em đang làm thủ tục thất nghiệp trên cổng dịch vụ công Em thấy có tin nhắn của congdichvucong về việc: Ho so ma G22.99-230715-0500109 BHXH da duyet va chuyen den don vi tiep theo.Vui long truy cap ncovi.dichvucong.gov.vn de theo doi tien trinh xu ly Em có đăng nhập vào trang: ncovi.dichvucong.gov.vn, nhập mã tra cứu nhưng khi click vào xem file thì hiện thông tin như ảnh vậy e không hiểu bị sai ở thao tác nào ạ, Cho em hỏi là đến bước này thì e sẽ cần làm gì tiếp theo để đư...
 • Trịnh Ngọc Chính - Thành phố Hồ Chí Minh (29/07/2023)

  Đơn hưởng thất nghiệp bị từ chối

  Nội dung: cho biết lý do từ chối hồ sơ thất nghiệp ko được tiếp nhận
 • Phan Như Quỳnh - Tỉnh Thái Bình (28/07/2023)

  Hồ sơ gửi từ 19/07 chưa có cán bộ tiếp nhận

  Nội dung: Kính gửi Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội, Ngày 19/07/2023, em có trình 01 bộ hồ sơ online xin cấp giấy phép cho NLĐ nước ngoài. Mã hồ sơ: H29.8-230719-0020 Tuy nhiên đến hôm nay, ngày 28/07/2023, hồ sơ vẫn trong tình trạng mới đăng ký và không có cán bộ tiếp nhận. Kính mong Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội xem xét hỗ trợ xử lý sớm ạ.
 • Đào thị mai hương - Tỉnh Hưng Yên (26/07/2023)

  Thái độ làm việc của nhân viên trung tâm việc làm hưng yên

  Nội dung: Ngày 05/07/23 tôi đến trung tâm giới thiệu việc làm địa chỉ tt bần yên nhân mỹ hào hưng yên để khai báo hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi tôi đến nhân viên quát tháo tỏ thái độ bố láo với tôi và mọi người đến làm tại đơn vị. Tôi mong cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý nghiêm. Tôi xin chân thành cảm ơn.
 • Trần Lê Hà Tú - Thành phố Hồ Chí Minh (25/07/2023)

  Bổ sung chứng từ yêu cầu giải quyết trợ cấp thất nghiệp

  Nội dung: Tôi xin gửi bổ sung ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP ,CCCD. Vui lòng hỗ trợ giải quyết trợ cấp thất nghiệp giúp tôi. Xin cám ơn
 • ĐINH THỊ VÂN ANH - (24/07/2023)

  Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Nội dung: Tôi có Mã HS: G22.99-230708-0500052 nộp từ ngày 08/07/2023 đến 24/07/2023 chưa được giai quyết kính mong quý cơ quan giải quyết giúp tôi.
 • Hoàng Thanh Vân - (24/07/2023)

  Chưa nhận được trợ cấp thất nghiệp

  Nội dung: Tôi đã nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp từ ngày 16/06/2023 và đã nhận được kết quả là “Đã được xử lý xong” từ ngày 11/07 nhưng đến nay là 24/07 tôi vẫn chưa nhận được trợ cấp thất nghiệp. Tôi muốn được giải đáp và hỗ trợ về vấn đề này. Tôi xin cảm ơn.
 • Đăng Thị Diễm Trầm - Tỉnh Bình Thuận (21/07/2023)

  GIẢI QUYẾT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  Nội dung: Hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp quá lâu , thời gian nộp là ngày 01/07/2023 đến nay vẫn chưa nhận đc kết quả phản hồi
 • nguyễn thị hồng - Tỉnh Đồng Nai (21/07/2023)

  giải quyết bảo hiểm thất nghiệp

  Nội dung: tôi đã làm bảo hiểm thất nghiệp , nhận tiền đợt 1 vào ngày 14/6/2023 với số tiền 2.837.000 . Nhưng nay đã qua 14/7 tôi vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thất nghiệp đợt 2. Tôi xin hỏi anh chị làm sao để để nhận được tiền đợt 2 ạ. tôi xin cảm ơn
 • đặng thị diễm hương - Thành phố Hồ Chí Minh (21/07/2023)

  Kết quả đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp dịch vụ công online

  Nội dung: Mình đăng ký đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp online mã hồ sơ 22992307180500707, nhưng bên bhxh từ chối vì không có chữ ký mẫu số 1. Vấn đề là mình nộp online không có chỗ để ký tên . Mình có tìm hiểu hỏi và trả lời dịch vụ công của bộ lao động thương binh và xã hội trả lời ngày 29/12/2022 :" không cần chữ ký khi thực hiện đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp online " . Mong được giải đáp và hỗ trợ ạ. Mình đính kèm trả lời từ chối ...