BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kế hoạch hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của 63 tỉnh/ thành phố

30/07/2021

Nội dung:

DANH SÁCH VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH 23/2021/QĐ-TTG

TT

Địa phương

Văn bản

I. Đồng bằng sông Hồng

1

TP. Hà Nội

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

2

Vĩnh Phúc

Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 13/7/2021

3

Bắc Ninh

Kế hoạch số 478/KH-UBND ngày 14/7/2021

4

Quảng Ninh

Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 15/7/2021

5

Hải Dương

Kế hoạch số 2680/KH-UBND ngày 23/7/2021

6

TP. Hải Phòng

Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 20/7/2021

7

Hưng Yên

Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/7/2021

8

Thái Bình

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 26/7/2021

9

Hà Nam

Văn bản số 1772/UBND-KT ngày 15/7/2021

10

Nam Định

Văn bản số 87/UBND-VP2 ngày 12/7/2021

Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 quy định về hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid19

11

Ninh Bình

Văn bản số 425/UBND-VP6 ngày 22/7/2021

II. Trung du và miền núi phía Bắc

12

Hà Giang

Văn bản số 1488/HD-UBND ngày 21/7/2021

13

Cao Bằng

Văn bản số 1019/SLĐTBXH-LĐVL ngày 15/7/2021

14

Bắc Kạn

Kế hoạch số 466/KH-UBND ngày 23/7/2021

15

Tuyên Quang

Văn bản số 2316/UBND-KGVX ngày 12/7/2021

16

Lào Cai

Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 16/7/2021

17

Yên Bái

Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/7/2021

18

Thái Nguyên

Kế hoạch số 3228/UBND-KGVX ngày 13/7/2021

19

Lạng Sơn

Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 14/7/2021

20

Bắc Giang

Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 14/7/2021

Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khan do ảnh hưởng của đại dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

21

Phú Thọ

Văn bản số 2854/UBND-KGVX ngày 9/7/2021

22

Điện Biên

Kế hoạch số 2316/KH-UBND ngày 23/7/2021

23

Lai Châu

Kế hoạch số 2116/KH-UBND ngày 22/7/2021

24

Sơn La

Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 21/7/2021

25

Hòa Bình

Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 20/7/2021

III. Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung

26

Thanh Hóa

Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021

27

Nghệ An

Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 15/7/2021

28

Hà Tĩnh

Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 28/7/2021

29

Quảng Bình

Kế hoạch số 1273/KH-UBND ngày 19/7/2021

30

Quảng Trị

Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 20/7/2021

Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid19

31

Thừa Thiên Huê

Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 14/7/2021

32

TP. Đà Nẵng

Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/7/2021

33

Quảng Nam

Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 (phụ lục kế hoạch kèm theo)

34

Quảng Ngãi

Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 15/7/2021

35

Bình Định

Văn bản số 4187/UBND-VX ngày 14/7/2021

36

Phú Yên

Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 17/7/2021

37

Khánh Hòa

Kế hoạch số 6606/KH-UBND ngày 16/7/2021

Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid19

38

Ninh Thuận

Kế hoạch số 3544/KH-UBND ngày 17/7/2021

39

Bình Thuận

Kế hoạch số 2428/KH-UBND ngày 5/7/2021

Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20/7/2021

IV. Tây Nguyên

40

Kon Tum

Kế hoạch số 2456/KH-UBND ngày 19/7/2021

41

Gia Lai

Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 25/7/2021

42

Đắk Lắk

Kế hoạch số 6657/KH-UBND ngày 21/7/2021

43

Đắk Nông

Kế hoạch số 475/KH-UBND ngày 19/7/2021

44

Lâm Đồng

Kế hoạch số 4848/KH-UBND ngày 14/7/2021

Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 phê duyệt chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid19

V. Đông Nam Bộ

45

Bình Phước

Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid19

46

Tây Ninh

Kế hoạch số 2283/KH-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid19

47

Bình Dương

Văn bản số 3154/UBND-VX ngày 13/7/2021

Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid19

48

Đồng Nai

Kế hoạch số 8015/KH-UBND ngày 13/7/2021

Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid19

49

Bà Rịa – Vũng Tàu

Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 11/7/2021

Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 quy định đối tượng, định mức và thủ tục hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid19

50

TP. Hồ Chí Minh

Nghị quyết số 09/2021/NQ-UBND ngày 25/6/2021

Văn bản số 2512/UBND-VX ngày 28/7/2021

VI. Đồng bằng sông Cửu Long

51

Long An

Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid19

52

Tiền Giang

Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 20/7/2021

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch Covid19

53

Bến Tre

Văn bản số 3950/UBND-KGVX ngày 13/7/2021

54

Trà Vinh

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021

55

Vĩnh Long

Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 12/7/2021

56

Đồng Tháp

Kế hoạch số 2191/KH-UBND ngày 16/7/2021

Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid19

57

An Giang

Kế hoạch số 4371/KH-UBND ngày 19/7/2021

58

Kiên Giang

Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 18/7/2021

59

TP. Cần Thơ

Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 14/7/2021

60

Hậu Giang

Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 18/7/2021

61

Sóc Trăng

Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 15/7/2021

Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid19

62

Bạc Liêu

Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 17/7/2021

63

Cà Mau

Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 12/7/2021

Văn bản liên quan

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/2