BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Quy định về hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động phải về nước trước hạn

09/02/2022

Anh Tuấn (Hải Dương) đã gửi câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp với mong muốn được hướng dẫn về những quy định đối với việc hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động phải về nước trước hạn.

Về vấn đề này, Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp đã tổng hợp các thông tin và trả lời anh như sau:

Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (sau đây gọi tắt là Quyết định 40). Quyết định này quy định như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ:

Người lao động phải về nước trước hạn quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quyết định 40 gồm có:

- Người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài;

- Người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác;

- Người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

2. Mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Quyết định 40, mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động đang làm việc tại nước ngoài là 1.000.000 đồng/tháng, tối đa 06 tháng/người/khóa học.

3. Hồ sơ nhận hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề

Căn cứ Khoản 2 Điều này sau khi hoàn thành khóa học, người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động nộp Giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi tới Cơ quan điều hành Quỹ. Hồ sơ gồm:

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghề;

- Phiếu thu, biên lai thu tiền đào tạo nghề của cơ sở đào tạo nghề;

- Văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ nộp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi, đơn vị, cá nhân lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ kèm theo hồ sơ của người lao động gửi Cơ quan điều hành Quỹ (Mẫu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).

4. Thủ tục nhận hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề

Căn cứ Khoản 3 Điều này trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và làm thủ tục hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.