BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Quy định về thời gian hưởng chế độ khi khám thai

07/11/2022

Chị H (Lạng Sơn) là một công nhân đang mang thai. Tuy nhiên, nhà chị đang ở khá xa cơ sở khám chữa bệnh khiến việc đi khám thai mất nhiều thời gian. Chị đã gửi câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp để hỏi về việc chị có được phép nghỉ 02 ngày liên tục để đi khám thai hay không?


Về vấn đề này, Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp đã tổng hợp các thông tin và trả lời
Chị như sau:

* Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi khám thai như sau:

Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

 1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.
 2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Theo đó, trong thời gian đang mai thai, nếu người lao động ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai. Đồng thời sẽ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần.

* Khoản 1 Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý như sau:

 1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:
  a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;
  b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
  c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;
  d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên

Theo đó, trong trường hợp lao động nữ mang thai dưới 05 tuần tuổi và bị sẩy thai thì sẽ được nghỉ việc tối đa 10 ngày hưởng chế độ thai sản.

* Khoản 2 Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý như sau:

 1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:
  a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;
  b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
  c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;
  d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.
 2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Theo đó, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý không bao gồm ngày nghỉ hàng tuần.

* Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý như sau:

 1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:
  a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;
  b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
  c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;
  d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Theo đó, thời gian tối đa nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản là 50 ngày trong trường hợp lao động nữ mang thai 25 tuần tuổi trở lên mà bị sảy thai.