BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

26/06/2024

Theo anh Lê Hoài Nam (Hà Nội), Điều 20 Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo thì cơ chế miễn học phí phải đảm bảo các nguyên tắc sau: Không miễn học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học.


Do đó, anh Nam muốn hỏi, trường hợp những ngày đi làm được hưởng lương, còn những ngày đi học không được nhận lương, sinh hoạt phí, vậy anh Nam có đươc miễn giảm học phí không?

Về nội dung anh Lê Hoài Nam hỏi, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin trao đổi như sau:

Việc hiểu chính sách của anh như vậy là chưa phù hợp vì theo quy định tại Điều 111 Bộ Luật lao động 2019, thì:

“Điều 111. Nghỉ hằng tuần

  1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.
  2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.
  3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật nàythì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.”

Ngoài ra, người lao động được nghỉ lễ, tết và nghỉ hàng năm quy định tại Điều 112 và 113 Bộ Luật Lao động năm 2019.

Việc nghỉ của người lao động nhằm mục đích giúp người lao động có điều kiện tái tạo sức lao động, đảm bảo sức khỏe cho lao động sản xuất. Ngoài ra, việc trả lương được tính theo tháng.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP thì “Không áp dụng miễn, giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học…”. Như vậy, trong quá trình đi học, nếu người học đồng thời đang được hưởng lương và sinh hoạt phí thì không được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.