BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp

Vũ Thị Thêu - Tỉnh Thái Bình (23/02/2024)

Nội dung:

Ngày 20/01/2024 tôi nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua cổng dịch vụ công quốc gia, mã HS G22.99-240120-0500170 Ngày 20/02/2024 tôi nhận được tin nhắn SMS là hồ sơ đã được xử lý xong. Tuy nhiên khi tôi đăng nhập vào tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia để kiểm tra kết quả thì hệ thống liên tục báo bạn không thể xem được file của người khác. Vậy tôi phải làm sao để tra cứu được kết quả xử lý hồ sơ của mình
Trả lời:
(29/02/2024)
Quý Công dân có thể liên hệ số điện thoại của Tổng đài hỗ trợ (18001096) của Cổng dịch vụ công Quốc gia để đề nghị xử lý, hỗ trợ.
Xin cám ơn.

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực