BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Không xem được file kết quả bảo hiểm thất nghiệp

Đoàn Đức Thành - (26/03/2024)

Nội dung:

Ngày 27/02/2024 tôi nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua cổng dịch vụ công quốc gia, mã G22.99-240227-0500046. Ngày 21/03/2024 tôi nhận được tin nhắn SMS là hồ sơ đã được xử lý xong. Tuy nhiên khi tôi đăng nhập vào tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia để kiểm tra kết quả thì hệ thống liên tục báo bạn không thể xem được file của người khác. Vậy tôi phải làm sao để tra cứu được kết quả xử lý hồ sơ của mình
Trả lời:
(29/03/2024)

Kính gửi: Quý Công dân
Đề nghị công dân liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi công dân nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp để được hỗ trợ, giải đáp hoặc liên hệ với tổng đài dịch vụ công quốc gia theo số điện thoại 18001096 để được tư vấn, hỗ trợ.
Xin cảm ơn.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực