BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

202240125.0143

Ngô Văn Thường - Tỉnh Bắc Giang (25/01/2024)

Nội dung:

Hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
Trả lời:
(29/01/2024)
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Công dân đã gửi Phản ánh - kiến nghị, câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Tuy nhiên, phản ánh - kiến nghị của quý Công dân không rõ nội dung, đề nghị Công dân gửi lại nội dung câu hỏi để Chúng tôi có thể hỗ trợ giải đáp.
Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực