BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kiểm tra hồ sơ BHTN G22.99-240229-0500030

Trần Thanh Tâm - Thành phố Cần Thơ (21/03/2024)

Nội dung:

Ngày 29.02.2024, tôi có gửi hồ sơ hưởng BHTN online, mã hồ sơ G22.99-240229-0500030, nhưng đến nay đã 21 ngày vẫn chưa nhận được phản hồi, theo tôi biết qui định từ lúc nộp hồ sơ trong vòng 16 ngày làm việc sẽ phản hồi, nhưng đến nay đã 21 ngày tôi vẫn chưa nhận được kết quả, vui lòng kiểm tra giúp ạ!
Trả lời:
(25/03/2024)

Kính gửi: Quý Công dân
Đề nghị công dân liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi công dân nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp để được hỗ trợ, giải đáp hoặc liên hệ với tổng đài dịch vụ công quốc gia theo số điện thoại 18001096 để được tư vấn, hỗ trợ.
Xin cảm ơn.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực