BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Hồ sơ "Giải quyết trợ cấp thất nghiệp" đã hoàn thành nhưng không tìm thấy

Nguyễn Thành Danh - Tỉnh Đồng Nai (26/03/2024)

Nội dung:

Hồ sơ "Giải quyết trợ cấp thất nghiệp" có mã hồ sơ "G22.99-240223-0500741" Hồ sơ này của tôi hiện lên trạng thái là đã xử lý xong nhưng khi tôi ấn vào xem thì hiện lên nội dung là "Bạn không có quyền xem tiến trình xử lý hồ sơ của người khác". Và trong thông tin cá nhân của tôi cũng không hiện lên hồ sơ này. Mặc dù tiến trình của hồ sơ được gửi liên tục đến sdt của tôi nhưng không hiểu sao trong thông tin cá nhân vẫn không hề xuất hiện, mong được xem lại.
Trả lời:
(29/03/2024)

Kính gửi: Quý Công dân
Đề nghị công dân liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi công dân nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp để được hỗ trợ, giải đáp hoặc liên hệ với tổng đài dịch vụ công quốc gia theo số điện thoại 18001096 để được tư vấn, hỗ trợ.
Xin cảm ơn.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực