BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh về vấn đề xử lý hồ sơ hoàn thuế năm 2020.2021.2022-Chi cục Thuế Huyện Thạch An

Hoàng Văn Minh - (18/03/2024)

Nội dung:

Chào Cán bộ Tôi tên là: Hoàng Văn Minh Mã số thuế cá nhân: 8133785249 Tôi xin trình bày sự việc như sau: Ngày 27/02/2024 Tôi có nộp Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN(Kỳ hoàn năm 2020 và năm 2021) tại Chi cục Thuế Huyện Thạch An trên tài khoản thuế điện tử 8133785249 Ngày 05/03/2024 Tôi nộp thêm Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN(Kỳ hoàn năm 2022) tại Chi cục Thuế Huyện Thạch An trên tài khoản thuế điện tử 8133785249 Do hiện tại Tôi đã nghỉ việc tất cả Các Công ty, Không giảm trừ bản thân , không tham gia bảo hiểm bất kỳ Công ty nào nên Tôi nộp hồ sơ hoàn thuế về chi Cục thuế địa phương nơi tôi đang cư trú(Tôi có đính kèm đầy đủ chứng từ chứng minh). Tuy nhiên kể khi nộp các hồ sơ trên Tôi không nhận được phản hồi từ phía chi cục thuế: Thông báo chấp nhận/ hay không chấp nhân- cần bổ sung hay chỉnh sửa gì về hồ sơ Tôi đã nộp. Tính tư thời điểm nộp hồ sơ tới nay hơn 20 ngày nhưng vẫn không có phản hồi gì cả. Trong khi theo tôi được biết những cục thuế địa phương khác bạn bè Tôi làm chỉ 2 tuần sẽ có kế quả. Tôi có gọi điện thoại nhiều lần tới số tra cứu web : 0206 384 0249 nhưng tổng đài trả lời số máy quý khách vừa gọi không đúng. Nhưng web Chi cục thuế Huyện Thạch An lại để SDt này. Vì thế Tôi không còn cách nào liên hệ nên phải viết phản anh này, Mong Cán bộ xem xét giai quyết hồ sơ hoàn thuế cho Tôi. Nếu hồ sơ có thiếu sót gì mong cán bộ trả thông báo để Tôi bổ sung , hoàn thành việc quyêt toán thuế các năm 2020.2021.2022. Tôi đính kèm toàn bộ chứng từ 2020.2021.2022 mong cán bộ phụ trách xem xét sớm giúp Tôi
Trả lời:
(20/03/2024)

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Công dân đã gửi Phản ánh - kiến nghị,câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, nội dung Phản ánh-kiến nghị,câu hỏi mã số [MA PAKN] của Công dân không thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Công dân vui lòng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ xử lý.

Cảm ơn Quý Công dân đã gửi Phản ánh - kiến nghị, câu hỏi cho chúng tôi.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực