BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

000.00.08.H56-231026-1026

nguyễn thị hương - Tỉnh Thanh Hóa (05/12/2023)

Nội dung:

đã quá hạn nhưng vẫn chưa nhận được kết quả
Trả lời:
(18/12/2023)
Kính gửi: Quý Công dân

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Công dân đã gửi Phản ánh - kiến nghị,câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, nội dung Phản ánh-kiến nghị,câu hỏi của Công dân gửi đến không rõ thông tin để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có thể trả lời. Công dân vui lòng liên hệ với cơ quan nơi mình đã nộp hồ sơ để được hỗ trợ xử lý.

Cảm ơn Quý Công dân đã gửi Phản ánh - kiến nghị, câu hỏi cho chúng tôi.

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực