BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

CHỐT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Nguyễn văn Tuấn - Tỉnh Thừa Thiên Huế (21/11/2023)

Nội dung:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á ĐÔNG HPP không chịu chốt sổ BHXH cho Tôi. đã 1 năm rồi
Trả lời:
(23/11/2023)
Phản ánh kiến nghị - Hỏi đáp PAKN.20231121.0114 đã được chuyển tới Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo để xử lý theo thẩm quyền

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực