BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư Nhuận Tín đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Nguyễn thanh phong - Tỉnh Tây Ninh (17/11/2023)

Nội dung:

Tôi Nguyễn thanh phong là nhân viên chính thức của công ty, nhưng nay công ty cho nghỉ việc không lý do chính đáng, cho nghỉ việc không thông báo thời hạn kết thúc việc , cho nghĩ việc không có văn bản quyết định rõ ràng, l Tôi làm việc tại công ty hơn 2 năm nay nhưng bị công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Trả lời:
(23/11/2023)
Phản ánh kiến nghị - Hỏi đáp PAKN.20231117.0139 đã được chuyển tới Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo để xử lý theo thẩm quyền

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực