BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Chế độ làm thêm giờ của giáo viên

Vũ Thị Thúy - Tỉnh Vĩnh Phúc (06/01/2024)

Nội dung:

Tôi xin hỏi Chế độ làm thêm giờ hiện nay của giáo viên cấp THCS là bao nhiêu giờ trong một năm và giáo viên THCS dạy 45 phút/ 1 tiết dạy làm thêm giờ có tính là một giờ làm thêm không.
Trả lời:
(15/01/2024)
Kính gửi: Quý Công dân

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Công dân đã gửi Phản ánh - kiến nghị,câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, nội dung Phản ánh-kiến nghị,câu hỏi của Công dân gửi đến cần liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hỗ trợ xử lý.

Cảm ơn Quý Công dân đã gửi Phản ánh - kiến nghị, câu hỏi cho chúng tôi.

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực