BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Đi thực hiện dự bị động viên về bị công ty TNHH Đông Hải sa thải

Trần Duy Lễ - Tỉnh Thanh Hóa (17/11/2023)

Nội dung:

Đi thực hiện dự bị động viên về bị công ty TNHH Đông Hải sa thải với lý do không bố trí được việc làm nhưng ép người lao động viết đơn tự nguyện xin thôi việc mới giải quyết bảo hiểm và không chi trả trợ cấp thôi việc
Trả lời:
(23/11/2023)
Phản ánh kiến nghị - Hỏi đáp PAKN.20231117.0007 đã được chuyển tới Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo để xử lý theo thẩm quyền

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực