BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Giá tiền thu gom rác

Koóng trúc ngọc - Thành phố Hồ Chí Minh (17/01/2024)

Nội dung:

Giá tiền thu gom rác quá cao
Trả lời:
(25/01/2024)
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Công dân đã gửi Phản ánh - kiến nghị,câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, nội dung Phản ánh-kiến nghị,câu hỏi của Công dân gửi đến không thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Công dân vui lòng gửi câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp của Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hỗ trợ xử lý.

Cảm ơn Quý Công dân đã gửi Phản ánh - kiến nghị, câu hỏi cho chúng tôi.

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực