BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Đề nghị xem xét tiền trợ cấp thôi việc

LÊ ĐỨC THUẬN - Tỉnh Yên Bái (04/01/2023)

Nội dung:

Vợ tôi là Phạm Thị Thu Giang, sinh ngày 20/01/1968. Công tác tại Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lào thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ tháng 8 năm 1995 đến tháng 10 năm 2007 thì chấm dứt hợp đồng lao động. Đến tháng 1 năm 2021 mới được nhận trợ cấp thôi việc, nhưng Tổng công ty Đường săt Việt Nam lại tính mức lương tại thời điểm tháng 10 năm 2007. Tôi đã nhiều lần đề nghị Tổng công ty Đường sắt xem xét tính lại tiền trợ cấp theo mức lương điều chỉnh tại thời điểm tháng 1 năm 2021 (hoặc tính lãi do chậm trả tiền trợ cấp) nhưng không được Tổng công ty Đường sắt giải quyết. Vậy tôi gửi phản ánh đến bộ LĐTB và XH đề nghị được giúp đỡ. Tôi xin chân thành cám ơn
Trả lời:
(15/01/2023)
Phản ánh kiến nghị - Hỏi đáp PAKN.20230104.0007 đã được chuyển tới Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo để xử lý theo thẩm quyền

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực