BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Doanh Nghiệp không đóng BHXH cho nhân viên cũng như không thanh toán lương

Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Thành phố Hồ Chí Minh (13/11/2023)

Nội dung:

Kính Gửi Bộ Lao Động Thương binh và Xã Hội Hiện nay tôi muốn hỏi về việc BHXH của tôi khi tham gia làm việc Cty Cổ phần thương mại sản xuất Tân Úc Việt, Cty đã ký hợp đồng lao động nhưng chậm trễ không đóng bảo hiểm và nợ lương nhân viên 1. BHXH tham gia T4.2022 đến khi nghỉ việc T6.2023 hiện nay không thể chốt sổ cũng như không thể liên hệ được với nhân sự hoặc Cty, Cty thì bảo vệ không cho vào , nhân sự gọi điện thoại không nghe máy. 2. Lương hiện nay không thanh toán từ 1.2023 đến T4.2023 ( Tháng 5 và tháng 6 không ai nhận bàn giao cũng như chốt bàn giao để thôi việc ) = Bên cạnh đó còn rất rất nhiều các công nhân viên cũng cùng chung tình trạng trên . Xin cho tôi hỏi giờ chúng tôi phải bắt đầu từ đâu để đòi lại những khoản công ty còn nợ . Xin chân thành cảm ơn !
Trả lời:
(23/11/2023)
Phản ánh kiến nghị - Hỏi đáp PAKN.20231113.0034 đã được chuyển tới Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo để xử lý theo thẩm quyền

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực