BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp

NGUYỄN NGỌC DIỄM - Thành phố Hà Nội (16/05/2022)

Nội dung:

Kính gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo . Em là Nguyễn Ngọc Diễm học lớp kinh doanh xuất bản phẩm 17 năm 2011-2014 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM . Em bị mất bằng tốt nghiệp nay em muốn xin được cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp thì cần những gì ạ? kính mong hỗ trợ cho em
Trả lời:
(23/05/2022)

Vấn đề của Công dân gửi đến không thuộc thẩm quyền trả lời/ xử lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đề nghị công dân liên lạc tới các cơ quan đúng thẩm quyền để được hỗ trợ xử lý.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực