BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Tri trệ trả giấy tờ bảo hiểm

NGUYỄN THÀNH TRUNG - Tỉnh Tây Ninh (13/11/2023)

Nội dung:

Cty TNHH dây cáp điện icf (vn) Trì trệ trả giấy tờ bảo hiểm cho tôi hơn 11 tháng nay
Trả lời:
(23/11/2023)
Phản ánh kiến nghị - Hỏi đáp PAKN.20231113.0163 đã được chuyển tới Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo để xử lý theo thẩm quyền

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực