BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Chưa được kích hoạt bảo hiểm y tế

TẠ QUANG DUY - Tỉnh Đồng Nai (04/11/2023)

Nội dung:

Tôi nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày 25/10 . 31/10 tôi lên Trung tâm việc làm Đồng Nai xác nhận chưa tìm được việc . Đến nay 4/11 tôi vẫn chưa được tích hợp hiệu lực bảo hiểm y tế trên VssID để khám bệnh nặng . Vui lòng hỗ trợ giúp tôi sớm nhất có thể liên quan đến sức khỏe tính mạng con người ! Tôi không biết khi nào nhận được giấy trị hiệu lực của Bảo hiểm y tế để đi khám chữa bênh và cho tôi biết khi nào tôi nhận được tiền ? Cảm ơn !
Trả lời:
(08/11/2023)

Kính gửi: Quý Công dân

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Công dân đã gửi Phản ánh - kiến nghị,câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, nội dung Phản ánh-kiến nghị,câu hỏi của Công dân không thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Công dân vui lòng liên hệ với cơ quan nơi mình đã nộp hồ sơ để được hỗ trợ.

Cảm ơn Quý Công dân đã gửi Phản ánh - kiến nghị, câu hỏi cho chúng tôi.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực