BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

không chi trả lương cho nhân Viên của công ty MTV Lê Long địa chỉ 42 Điện Biên Phủ , Đà Nẵng

Nguyễn Thị Thanh Hương - Thành phố Đà Nẵng (12/12/2023)

Nội dung:

13/11/2023 tôi có nghỉ việc tại Công ty MTV Lê Long đia chỉ tại 42 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê Thành phố Đà Nẵng nhưng hiện tại tôi không được chi trả lương. Tôi có lên công ty nhưng không được xử lý.Công ty yêu cầu tôi bị phạt tiền đền cả tiền đơn hàng vì khách chuyển khoản đơn hàng muộn 1 ngày
Trả lời:
(15/12/2023)
Phản ánh kiến nghị - Hỏi đáp PAKN.20231212.0088 đã được chuyển tới Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo để xử lý theo thẩm quyền

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực