BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Hơn 3 năm vụ án Lao động tại Toà án Nhân dân quận 1 vẫn chưa được xét xử

Nguyễn Quang Thịnh - Thành phố Cần Thơ (07/01/2023)

Nội dung:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN TRÌNH BÀY Kính gửi: Các cơ quan ban ngành Chánh án Toà án Nhân dân Quận 1 Tôi là Nguyễn Quang Thịnh. Sinh năm 1991. Địa chỉ: 278/26B Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Là Nguyên đơn trong vụ án lao động “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” thụ lý số: 125/2019/TLST-LD ngày 03 tháng 12 năm 2019. Toà án Nhân dân Quận 1. Tp. Hồ Chí Minh. Nội dung trình bày: Đến nay công ty bất động sản Đảo Vàng còn nợ thu nhập Tháng 9/2019 của tôi vẫn chưa chi trả, trong đó bao gồm lương cứng 5,500,000 đông/ tháng, tiền thưởng hiệu quả công việc khi bán các sản phẩm công ty triển khai tại dự án Royal Riverside Dương Đông tại Phú Quốc và tiền thưởng hiệu quả công việc cùng dự án của anh Nguyễn Thành Luân do tôi cho đứng doanh số. tổng số tiền thưởng còn nợ là hơn 674.000.000 đồng. Vụ án được thụ lý từ ngày 03 tháng 12 năm 2019, đã tiến hành hoà giải hai lần không thành, đến nay hơn 3 năm vẫn chưa có thông báo đưa vụ án ra xét xử. Tôi không nhận được bất cứ thông báo gì từ Toà án Nhân dân Quận 1 cho đến nay. Vì lí do ở xa phải bương trãi làm việc kiếm thu nhập lo cho cha mẹ già trên 80 tuổi và con nhỏ nên tôi không thể thường xuyên đến trực tiếp Toà án Quận 1 để hỏi thăm tình hình vụ án. Kính mong Toà án Nhân dân Quận 1 giải quyết các vấn đề sau: Thứ nhất: tiến hành đưa vụ án ra xét xử để tôi (người lao động) có thể đòi lại quyền lợi hợp pháp khi làm việc tại Công ty Đảo Vàng. Thứ hai: có văn bản trả lời cho tôi biết được lí do vụ án “tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” đến nay vẫn chưa được xét xử và các vần đề có liên quan để tôi (người lao động) được biết. Kính gửi! Cần thơ, ngày 07 tháng 01 năm 2023 Ký tên Nguyễn Quang Thịnh
Trả lời:
(15/01/2023)
Phản ánh kiến nghị - Hỏi đáp PAKN.20230107.0016 đã được chuyển tới Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo để xử lý theo thẩm quyền

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực