BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Gmail

Phạm Thị Giang - Tỉnh Quảng Bình (25/01/2024)

Nội dung:

Cấp lại đường link hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Trả lời:
(29/01/2024)
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Công dân đã gửi Phản ánh - kiến nghị,câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Chúng tôi xin gửi lại Công dân đường link đăng ký nộp hồ sơ và làm thủ tục BHTN trên Cổng dịch vụ quốc gia.
Công dân lưu ý: để có thể thực hiện nghiệp vụ nộp hồ sơ và làm thủ tục BHTN trực tuyến người lao động cần có tài khoản đăng nhập cá nhân trước đó, trong trường hợp chưa có tài khoản người dùng có thể đăng ký mới trên trang chủ của cổng DVC.
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực