BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Công ty không thanh toán lương

Nguyễn Thị san - Tỉnh Bắc Giang (14/11/2022)

Nội dung:

Tôi tên là Nguyễn Ngọc Tú tôi đã được nhận vào thử việc ở công ty FUSUN kcn van trung bac giang 1 tháng tu ngay 16/8 đến ngay 16/9 thì ngày 14/9 công ty đã sa thải tôi khong ly do nhưng đến ngày hôm nay tôi vẫn không được công ty thanh toán lương tháng 9. Trong thời gian thử việc công ty không làm hợp đồng thử việc cho tôi nên khi tôi báo việc này lên sở lao động bắc giang đã không được giải quyết nếu như vậy là tôi mất quyền lợi và công ty ăn không lương của người lao động. Nếu ai công ty cũng khôg cho hợp đồng thì đều k cần giả lương phải không. Tôi đăng lên mong có thể được giải đáp thắc mắc này.
Trả lời:
(22/11/2022)
Phản ánh kiến nghị - Hỏi đáp PAKN.20221114.0107 đã được chuyển tới Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo để xử lý theo thẩm quyền

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực