BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Không nhận được quyết định hưởng trợ cấp trên hệ thống cổng dịch vụ công

Lê Anh Cường - (01/11/2023)

Nội dung:

Tôi đăng kí tài khoản bằng vnied, trung tâm việc làm đã trả quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp nhưng tôi không nhận được trên hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia
Trả lời:
(10/11/2023)

Kính gửi: Quý Công dân

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Công dân đã gửi Phản ánh - kiến nghị,câu hỏi tới Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, nội dung Phản ánh-kiến nghị,câu hỏi của Công dân không thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Công dân vui lòng liên hệ với cơ quan nơi mình đã nộp hồ sơ để được hỗ trợ.

Cảm ơn Quý Công dân đã gửi Phản ánh - kiến nghị, câu hỏi cho chúng tôi.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực