BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2023.0248 Thời gian tiếp nhận hồ sơ làm giấy phép lao động Đinh Thị Thúy 03/07/2023 Đang xử lý
2 PAKN.20230601.0031 Hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lê Nguyên Dạ Thảo 01/06/2023 Đang xử lý
3 PAKN.20230525.0036 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với doanh nghiệp bảo hiểm Lê Thị Vân Anh 25/05/2023 Đang xử lý
4 PAKN.2023.0156 lao động người nước ngoài nguyen trung thanh 26/04/2023 Đang xử lý
5 PAKN.2023.0189 Về Khoản 8, Điều 7, Nghị định 152/2020/NĐ-CP Công an thành phố Phúc Yên 21/05/2023 Đang xử lý
6 PAKN.2023.0190 Xin Giấy phép lao động cho Giám đốc đồng thời là Thành viên góp vốn trên 3 tỷ đồng MIN SANG GI 23/05/2023 Đang xử lý
7 PAKN.20230605.0088 V/v khó khăn trong giải quyết cấp Giấy phép lao động tại Cục Việc Làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Vũ Hoàng Nam 07/06/2023 Đang xử lý
8 PAKN.2023.0132 Quản lý cơ sở dữ liệu về việc tìm người - người tìm việc Trần Đức Thịnh 17/04/2023 Đã trả lời
9 PAKN.2023.0145 Thủ tục sau khi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm đã hết hạn Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc 21/04/2023 Đã trả lời
10 PAKN.20230609.0252 Trung tâm hỗ trợ việc làm tỉnh Khánh Hoà không phản hồi mail của người dân Đoàn Thị Thảo Nguyên 09/06/2023 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/37