BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20240419.0015 Khó khăn khi tìm kiếm công việc nhóm ngành xã hội và hành vi. Dương Quang Thái 19/04/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0236 cho thuê lại lao động Nguyễn Thị Kiều 19/04/2024 Đang xử lý
3 PAKN.2024.0209 Câu hỏi về việc tham gia bảo hiểm cho người lao động nước ngoài làm việc theo diện di chuyển nội bộ Trần Thị Việt Anh 09/04/2024 Đang xử lý
4 PAKN.2024.0221 Tôi muốn hỏi thủ tục cần làm khi người lao động kết hôn với người Việt làm việc tại doanh nghiệp? Vũ Thị Thanh Lan 12/04/2024 Đang xử lý
5 PAKN.2024.0165 Báo cáo tình hình sử dụng Lao động- Mẫu số 01/PLI Công ty TNHH 26/03/2024 Đang xử lý
6 PAKN.2024.0125 Người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc với hình thức di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp có được xem là người lao động của công ty Việt Nam không ? Chế độ lương sẽ được giải quyết như thế nào ? Đỗ Nguyễn Khánh Linh 11/03/2024 Đang xử lý
7 PAKN.2024.0120 Đăng tải thông tin tuyển dụng trên cổng thông tin Mia 07/03/2024 Đang xử lý
8 PAKN.20240410.0076 Nội dung mã hồ sơ: H26.8-240408-0007 đang trong tình trạng từ chối giải quyết mà doanh nghiệp không biết lý do tại sao? Trần Thị Hồng Lan 10/04/2024 Đang xử lý
9 PAKN.20240416.0058 Hồ sơ gửi đi 03 tháng vẫn chưa được giải quyết CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN S.H.F 16/04/2024 Đang xử lý
10 PAKN.20240217.0014 Tại sao tôi không huỷ được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp dù theo thông tư, nghị định của Chính phủ tôi có đủ điều kiện huỷ? Nguyễn Thuỳ Linh 17/02/2024 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/59