BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2023.0212 Chính sách Bảo hiểm y tế Bùi Minh Nhật 02/06/2023 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0064 Về miễn giảm học phí theo khoản 17 Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP Vũ Văn Quảng 31/01/2024 Đã trả lời
3 PAKN.2023.0369 CHUYỂN CDNN GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Trường cao đẳng Y tế Hưng Yên 19/10/2023 Đã trả lời
4 PAKN.2023.0391 Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa vừa học nghề trình độ trung cấp vừa học văn hóa tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thì có đồng thời được miễn học phí ở cả hai chương trình đào tạo không? Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng 03/11/2023 Đã trả lời
5 PAKN.2023.0450 Về việc miễn học phí theo Nghị định 81/2021 Vũ Văn Quảng 21/11/2023 Đã trả lời
6 PAKN.2023.0405 Chế độ miễn giảm học phí theo Nghị định 81 Phạm Thị Ngọc Trinh 08/11/2023 Đã trả lời
7 PAKN.2023.0488 Người hoạt động không chuyên trách tại UBND Phường xin nghỉ hưu sớm (từ tháng 01/2024) có được hưởng chế độ nào không ạ? UBND P14 Q5 06/12/2023 Đang xử lý
8 PAKN.2023.0175 Về việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 4 theo nghị định 44/2026/NĐ-CP NIDEC POWERTRAIN SYSTEMS VIET NAM 11/05/2023 Đã trả lời
9 PAKN.2023.0473 Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật Nguyễn Thị Phương 30/11/2023 Đang xử lý
10 PAKN.2023.0420 Miễn Giấy phép lao động: Thủ tục, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, báo cáo Đỗ Quang Chiến 13/11/2023 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/4