BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0499 Chi xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo theo Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 15/2022/TT-BTC 15 Phạm Thị Luyến 25/07/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0373 Nhận kết quả qua bưu cục Nhận kết quả qua bưu cục 13/06/2024 Đã thông báo
3 PAKN.2023.0473 Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật Nguyễn Thị Phương 30/11/2023 Đã trả lời
4 PAKN.2024.0232 chính sách miễn giảm học phí đối với người học nghề hiện nay theo Nghị định 81/2021 Thạch SĨ Thuận 17/04/2024 Đã trả lời
5 PAKN.2024.0177 Chính sách nội trú Phạm Thị Ngọc Trinh 01/04/2024 Đã trả lời
6 PAKN.2024.0183 Tôi muốn hỏi account truy cập vào http://qltuyensinh.gdnn.gov.vn/ Phạm Minh Tâm 02/04/2024 Đã trả lời
7 PAKN.2024.0162 Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương Nguyễn Hoài An 25/03/2024 Đang xử lý
8 PAKN.2024.0161 hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH Nguyễn Hoài An 25/03/2024 Đã thông báo
9 PAKN.2024.0154 Các đơn vị được đào tạo chức danh GDNN Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh 23/03/2024 Đang xử lý
10 PAKN.2023.0419 Cán bộ quản lý đang công tác tại trung tâm GDNN-GDTX ký hợp đồng tham gia dạy nghề với đơn vị mình đang công tác vào các ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật Nguyễn Văn Thái 13/11/2023 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/5