BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2023.0189 Về Khoản 8, Điều 7, Nghị định 152/2020/NĐ-CP Công an thành phố Phúc Yên 21/05/2023 Đang xử lý
2 PAKN.2023.0175 Về việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 4 theo nghị định 44/2026/NĐ-CP NIDEC POWERTRAIN SYSTEMS VIET NAM 11/05/2023 Đang xử lý
3 PAKN.2023.0154 Về xếp loại tốt nghiệp của sinh viên Vương Việt Hoàng 24/04/2023 Đang xử lý
4 PAKN.2023.0136 Mức lương tối thiểu đối với lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Vũ Thị Thu Thảo 19/04/2023 Đang xử lý
5 PAKN.2023.0129 Chế độ trả lương làm việc thêm giờ Ban Quản lý chợ Vĩnh Hải 14/04/2023 Đang xử lý
6 PAKN.2023.0091 học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ Phòng Lao động- TB&XH huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 20/03/2023 Đã trả lời
7 PAKN.2023.0120 Thắc mắc về điều kiện thanh toán 20% lương cho người quản lý doanh nghiệp Nhà nước Lê Thanh Sơn 10/04/2023 Đang xử lý
8 PAKN.2022.12630 Chế độ bệnh binh Nông Đức Thọ 04/11/2022 Đang xử lý
9 PAKN.2022.12675 Miễn giảm học phí Phạm Thanh Hải 05/12/2022 Đã trả lời
10 PAKN.2022.12531 Phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án Trung tâm Phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng 20/09/2022 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/2