BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2022.12315 Kết thúc hợp đồng 3 năm và gia hạn thêm 2 năm với cty nhật Đặng vinh quang 02/07/2022 Đang xử lý
2 PAKN.2022.12393 Lĩnh vực vay vốn Hoàng thị minh châu 22/07/2022 Đã thông báo
3 PAKN.2022.12395 Lĩnh vực vay vốn Hoàng thị minh châu 22/07/2022 Đã thông báo
4 PAKN.2022.10883 Có hay không sự ủy quyền của bldtb và xh về việc xkld úc? Vũ Văn Dũng 02/02/2022 Đang xử lý
5 PAKN.20220420.0033 Mẫu đơn đề nghị rút tiền Hồ Đức Đề 20/04/2022 Đang xử lý
6 PAKN.2022.12392 Lĩnh vực vay vốn Hoàng thị minh châu 22/07/2022 Đang xử lý
7 PAKN.2022.12031 Gửi hồ sơ trực tuyến Huỳnh Cẩm Hà 17/03/2022 Đang xử lý
8 PAKN.2022.12380 Hợp pháp hóa lãnh sự đối với hợp đồng lao động cá nhân Lê Đăng Thắng 19/07/2022 Đang xử lý
9 PAKN.2022.12396 Lĩnh vực vay vốn Hoàng thị minh châu 22/07/2022 Đã thông báo
10 PAKN.20220321.0017 Văn phòng quản lý lao động EPS VIỆT NAM TẮC TRÁCH NGUYEN XUAN NGHIA 21/03/2022 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/2