BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0145 Xuất khẩu lao động thời vụ hàn quốc Nguyễn Thanh Tuấn 18/03/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0302 Làm nông nghiệp tại Úc Nguyễn Đình Ngọc 27/05/2024 Đã trả lời
3 PAKN.2024.0307 Thực tập sinh Nhật Bản Vũ văn hải 28/05/2024 Đang xử lý
4 PAKN.2024.0288 VISA NÔNG NGHIỆP 403 CỦA ÚC PHẠM VIẾT THẢO 23/05/2024 Đang xử lý
5 PAKN.2024.0301 Làm nông nghiệp tại Úc Nguyễn Đình Ngọc 27/05/2024 Đã thông báo
6 PAKN.2024.0239 Xklđ Hoàng Nam Phong 19/04/2024 Đang xử lý
7 PAKN.2024.0235 Xuatkhaulaodong Phạm văn Quỳnh 18/04/2024 Đang xử lý
8 PAKN.2024.0223 Hợp đồng lao động Bùi đình thành 12/04/2024 Đang xử lý
9 PAKN.2024.0160 LAO ĐỘNG TẠI ÚC Nguyễn Thanh Ngân 25/03/2024 Đã trả lời
10 PAKN.2024.0143 Bộ lao động và TBXH HỒ XUÂN LONG 15/03/2024 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/7