BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0465 Nhận tiền trợ cấp 3 tháng sau khi bà mẹ Việt Nam Anh Hung qua đời Lê Thị Thu 18/07/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2023.0451 Tình trạng chậm lương thương binh liệt sĩ Huỳnh Thái Ngon 22/11/2023 Đang xử lý
3 PAKN.2024.0421 Chế độ, chính sách người có công Nguyễn Doãn Huy 06/07/2024 Đang xử lý
4 PAKN.2024.0400 Thủ tục cấp mới, cấp lại bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ (Quân đội trong kháng chiến chống Pháp) Nguyễn Văn Tuyên 28/06/2024 Đang xử lý
5 PAKN.2024.0405 Chế độ tuất tai nạn của liệt sỹ Trần Thu Hằng 01/07/2024 Đang xử lý
6 PAKN.2024.0388 Hỗ trợ chi phí bốc mộ và xây vỏ mộ cho liệt sĩ Trương Văn Dính 24/06/2024 Đang xử lý
7 PAKN.2024.0390 TRANG WED TRA CƯU THÔNG TIN LIỆT SĨ KHÔNG THỂ TRUY CẬP Nguyễn Văn Tài 25/06/2024 Đang xử lý
8 PAKN.2024.0397 Thư hỏi Tăng Ngọc Thạnh 26/06/2024 Đang xử lý
9 PAKN.2024.0422 Chế độ, chính sách người có công Nguyễn Doãn Huy 06/07/2024 Đang xử lý
10 PAKN.2024.0428 Di chuyển hồ sơ liệt sĩ Phạm Quang Thùy 08/07/2024 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/46