BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0242 Hiện nay để áp dụng Điều 113. Nghỉ hàng năm, tại mục 1 vào công việc hiện tại là không có cụ thể ? Nguyễn Lê An 20/04/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0228 Bị hoán đổi ngày nghỉ ngày thứ 29/04/2024 vào đúng ngày giỗ tổ Hùng Vương trần quang minh 16/04/2024 Đang xử lý
3 PAKN.2024.0213 Em xin hỏi về việc Công ty có phải trả lương và đóng bảo hiểm trong thời gian em không tham gia làm việc do bị tại nạn lao động trên đường đi làm về nhà do tai nạ giao thông không ạ? Trần Thị Bích Hạnh 10/04/2024 Đang xử lý
4 PAKN.2024.0212 Sao không cố định lịch nghỉ 30/4-1/5 để khỏi đề xuất, xin ý kiến từng năm? Nguyễn Hoàng Anh 10/04/2024 Đang xử lý
5 PAKN.2024.0200 Nghỉ trong giờ làm việc Nguyễn Thị Tuyết Nga 04/04/2024 Đang xử lý
6 PAKN.2024.0199 Nghỉ hằng năm Nguyễn Thị Tuyết Nga 04/04/2024 Đang xử lý
7 PAKN.20240329.0049 Giải quyết chế độ tai nạn lao động Phạm Thùy Dương 29/03/2024 Đang xử lý
8 PAKN.2024.0171 Mặt hàng Kiểm tra chất lượng Hà Văn Cảnh 28/03/2024 Đang xử lý
9 PAKN.2024.0155 Giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động Doanh nghiệp 23/03/2024 Đang xử lý
10 PAKN.2024.0084 Người lao động hỏi V/v GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG và các tiêu chí để xác định HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NGUYỄN NGỌC THÀNH 21/02/2024 Đã thông báo

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/11