BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2022.12473 Nghỉ chuyển ca theo điều 110 Bộ luật lao động 45/2019/ QH14 Công ty TNHH TUVNORD Việt Nam 09/08/2022 Đang xử lý
2 PAKN.2022.12492 TRƯỜNG HỢP TAI NẠN LAO ĐỘNG HAY TAI NẠN CÁ NHÂ E & C Construction 15/08/2022 Đang xử lý
3 PAKN.2022.12073 Thời gian làm việc bình thường của người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại công ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam 31/03/2022 Đang xử lý
4 PAKN.2022.12646 Về việc kiểm định an toàn xe nâng tay điện Nidec Tosok Việt Nam 14/11/2022 Đang xử lý
5 PAKN.2022.12666 Giải quyết chế độ tai nạn lao động Phạm Thị Hồng Nga 25/11/2022 Đang xử lý
6 PAKN.2022.12639 Về việc chi trả phụ cấp Phòng cháy chữa cháy Công ty TNHH Tư vấn quản lý chuyên nghiệp Aureole 11/11/2022 Đang xử lý
7 PAKN.2022.12638 Chế độ làm việc và phúc lợi với lao động nữ làm công việc nặng nhọc độc hại khi mang thai và đăng kí mang thai Trần Thị Thảo 11/11/2022 Đang xử lý
8 PAKN.2022.12637 Tiền lương và quyền lợi của lao động nữ mang thai và được chuyển sang công việc nhẹ nhàng hơn, an toàn hơn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam 10/11/2022 Đang xử lý
9 PAKN.2022.12632 Trợ cấp tai nạn lao động Đồng Ngân 04/11/2022 Đang xử lý
10 PAKN.2022.12642 Tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường, trợ cấp và trả cho người lao động nghỉ việc do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam 12/11/2022 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/5