BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0456 Đánh giá, phân loại lao động Công ty TNHH Juki (Việt Nam) 16/07/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0387 Khai báo máy móc có yêu cầu về nghiêm ngặt Nguyễn minh đầy 24/06/2024 Đã trả lời
3 PAKN.2024.0380 V/v thực hiện kiểm định theo TT08/2021 (ban hành QTKĐ 31-2021) An Trần 21/06/2024 Đã trả lời
4 PAKN.2024.0436 Thủ tục xin cấp Giấy phép tự huấn luyện ATVSLĐ Hạng A Nguyễn Thanh Tòng 10/07/2024 Đang xử lý
5 PAKN.2024.0437 THÔNG TIN CẤP GIẤY PHÉP TỰ HUẤN LUYỆN HẠNG A Nguyễn Thanh Tòng 10/07/2024 Đang xử lý
6 PAKN.2024.0443 2312 miss kiki 11/07/2024 Đã thông báo
7 PAKN.2024.0402 Đột quỵ trong giờ làm việc có được tính là tai nạn lao động không? Hà Thương 29/06/2024 Đã trả lời
8 PAKN.2024.0377 Chế độ bồi thường tai nạn lao động Giáo viên vùng cao. Nguyễn Chí Kiên 20/06/2024 Đã trả lời
9 PAKN.2024.0394 Bồi thường tai nạn Lao động Nguyễn Chí Kiên 26/06/2024 Đã trả lời
10 PAKN.2024.0404 Bồi thường bệnh nghề nghiệp Phạm Ngát 30/06/2024 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/13