BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0116 Chậm trễ nhận hỗ trợ covid 3.710.000 theo nghị quyết 68 QĐ-CP của chính phủ Tran Ngoc Toan 06/03/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0059 V/V chưa nhận được tiền hỗ trợ Covid-19 Theo NQ68 CÔNG TY CP BỆNH VIỆN PTTM - RHM WORLDWIDE 30/01/2024 Đang xử lý
3 PAKN.20240123.0115 Hỗ trợ chi phí mai táng cho người bị mất do Covid 19 Trần Quang Bình 23/01/2024 Đang xử lý
4 PAKN.2024.0030 Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ: Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Huỳnh Văn Vinh 17/01/2024 Đang xử lý
5 PAKN.20240110.0090 Giải quyết chậm trễ Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg LƯ VĂN THUẬN 10/01/2024 Đã trả lời
6 PAKN.2023.0522 Kính gửi Bộ LĐ - TB - XH Công ty TNHH TM TV KT Sao Nam 28/12/2023 Đang xử lý
7 PAKN.2023.0416 Thời gian trả lời và giải quyết phản ánh kiến nghị Huỳnh Tuấn Anh 13/11/2023 Đang xử lý
8 PAKN.20231107.0066 nghị quyết 68 Nguyễn Văn Phúc 07/11/2023 Đang xử lý
9 PAKN.2023.0376 HỎI VỀ HỖ TRỢ NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP NGÀY 01/07/2021( HỖ TRỢ COVID) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ XANH Á CHÂU 24/10/2023 Đang xử lý
10 PAKN.20231031.0068 HỎI VỀ HỒ SƠ THEO NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH 23/2021/QĐ-TTg Nguyễn Thị Diểm Trang 31/10/2023 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/28