BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2023.0416 Thời gian trả lời và giải quyết phản ánh kiến nghị Huỳnh Tuấn Anh 13/11/2023 Đang xử lý
2 PAKN.20231107.0066 nghị quyết 68 Nguyễn Văn Phúc 07/11/2023 Đang xử lý
3 PAKN.2023.0376 HỎI VỀ HỖ TRỢ NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP NGÀY 01/07/2021( HỖ TRỢ COVID) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ XANH Á CHÂU 24/10/2023 Đang xử lý
4 PAKN.20231031.0068 HỎI VỀ HỒ SƠ THEO NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH 23/2021/QĐ-TTg Nguyễn Thị Diểm Trang 31/10/2023 Đang xử lý
5 PAKN.20220825.0063 Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ CHAU SÓC RÔM 25/08/2022 Đã trả lời
6 PAKN.20220828.0005 Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động CHAU SÓC RÔM 28/08/2022 Đã trả lời
7 PAKN.20220819.0013 Không được tiếp cận Quyết định 08/2022/QĐ-TTg Đỗ Mỹ Linh 25/08/2022 Đã trả lời
8 PAKN.20220901.0025 Tiền hỗ trợ thuê nhà và người lao động quay lại làm việc DOAN TI HON 01/09/2022 Đã trả lời
9 PAKN.20220916.0049 Trợ cấp Thuê nhà cho người lao động NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG 16/09/2022 Đã trả lời
10 PAKN.20220901.0014 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Đoàn Thị Mỹ Duyên 01/09/2022 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/28