BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2022.12256 Chế độ kiêm nhiệm Cộng tác viên xã hội Trần Trọng Nhân 10/06/2022 Đang xử lý
2 PAKN.2022.12299 "pháp luật về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về bảo hiểm xã hội ĐÃ CÓ quy định về Điều 51, Luật Người khuyết tật chưa? Quy định cụ thể như thế nào/ Phạm Thế Cương 28/06/2022 Đang xử lý
3 PAKN.2022.12298 Hỏi về chế độ trợ giúp xã hội cho người cao tuổi đơn thân nghèo. Trần Thị Khương 27/06/2022 Đang xử lý
4 PAKN.2022.12651 Chế độ đối với người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Thùy Hương 16/11/2022 Đang xử lý
5 PAKN.2022.12634 PAKN PAKN.2022.12532 lâu quá chưa thấy trả lời NGUYỄN XUÂN ĐIỀU 06/11/2022 Đang xử lý
6 PAKN.2022.10981 Về chế độ bảo trợ xã hội Lương Văn Mừng 01/03/2022 Đã thông báo
7 PAKN.2022.12532 CÓ ĐƯỢC LỰA CHỌN QUYỀN HƯỞNG BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ TUẤT THÁNG HAY KHÔNG ? NGUYỄN XUÂN ĐIỀU 20/09/2022 Đang xử lý
8 PAKN.2022.12551 Chế độ hỗ trợ dành cho học sinh khuyết tật Lê Thị Thơm Ngát 30/09/2022 Đang xử lý
9 PAKN.2022.12239 Vì sao phản ánh kiến nghị chưa được trả lời Trần Thị Thủy 07/06/2022 Đang xử lý
10 PAKN.2022.12390 chính sách hỗ trợ kinh phí chăm sóc tại cộng đồng đối với hộ có người khuyết tật đặc biệt nặng Nguyễn Thị Tám 22/07/2022 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/3