BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2023.0409 Bảo trợ xã hội cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo kiêu mạnh hùng 09/11/2023 Đang xử lý
2 PAKN.20231122.0144 Trợ cấp xã hội cho người bị khuyết tật do tai biến mạch máu não Nguyễn thị bích phượng 22/11/2023 Đang xử lý
3 PAKN.20231121.0144 Đề xuất phương án hỗ trợ người khuyết tật Lê Vân Hằng 21/11/2023 Đang xử lý
4 PAKN.2023.0413 Trợ cấp xã hội cho trẻ khuyết tật Trần Văn Quyết 12/11/2023 Đang xử lý
5 PAKN.20230830.0096 Trợ cấp xã hội cho trẻ em dưới 3 tuổi Hảng A Sử 30/08/2023 Đã trả lời
6 PAKN.20230807.0096 PAKN về việc Bộ Lao động thương binh và xã hội chậm trả lời PAKN của công dân LANG VAN DUC 07/08/2023 Đang xử lý
7 PAKN.20230828.0158 Đề xuất phương án giúp đỡ người khuyết tật Lê Vân Hằng 14/09/2023 Đang xử lý
8 PAKN.20230912.0134 Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội người cao tuổi Trương Thị Thanh Thúy 12/09/2023 Đang xử lý
9 PAKN.20231010.0044 Yêu cầu hỗ trợ tiền Mai Táng Phí cho người cao tuổi bị khuyêt tật nặng đã chết do covid 19 vẫn không được giải quyết Nguyen thi xuan uyen 10/10/2023 Đang xử lý
10 PAKN.2023.0367 Có truy lĩnh tiền hỗ trợ kinh phí cho người khuyết tật được không? Lê Thị Hoài Thư 18/10/2023 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/6