BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2023.0113 Chế độ cho người trên 60 tuổi Trương Thị Hà Thanh 07/04/2023 Đang xử lý
2 PAKN.2023.0008 Thắc mắc trợ cấp xã hội tại huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng Đặng Thảo 07/01/2023 Đang xử lý
3 PAKN.2023.0075 Thành lập và cấp phép hoạt động viện dưỡng lão CÔNG TY TNHH SOLIFALAW 08/03/2023 Đang xử lý
4 PAKN.2023.0056 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP Nguyễn Yến 22/02/2023 Đang xử lý
5 PAKN.2023.0013 Chế độ trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật Phạm Minh Châu 09/01/2023 Đang xử lý
6 PAKN.20221214.0047 Đề xuất nâng mức hỗ trợ người khuyết tật Lê Vân Hằng 14/12/2022 Đang xử lý
7 PAKN.2022.12256 Chế độ kiêm nhiệm Cộng tác viên xã hội Trần Trọng Nhân 10/06/2022 Đang xử lý
8 PAKN.2022.12299 "pháp luật về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về bảo hiểm xã hội ĐÃ CÓ quy định về Điều 51, Luật Người khuyết tật chưa? Quy định cụ thể như thế nào/ Phạm Thế Cương 28/06/2022 Đang xử lý
9 PAKN.2022.12298 Hỏi về chế độ trợ giúp xã hội cho người cao tuổi đơn thân nghèo. Trần Thị Khương 27/06/2022 Đang xử lý
10 PAKN.2022.12651 Chế độ đối với người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Thùy Hương 16/11/2022 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/4