BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0296 Về việc hỗ trợ phí mai táng Vũ văn toản 24/05/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0244 Xin được tư vấn và giúp đở NGUYỄN THANH KHÁNH 21/04/2024 Đang xử lý
3 PAKN.2024.0233 Người cao tuổi được nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội Huỳnh Thị Diễm 17/04/2024 Đang xử lý
4 PAKN.2024.0230 Xin ý kiến và cần hỗ trợ NGUYỄN THANH KHÁNH 16/04/2024 Đang xử lý
5 PAKN.2024.0207 Tiêu chí cắt bảo trợ xã hội Nguyễn Thị Thùy Linh 09/04/2024 Đang xử lý
6 PAKN.2024.0193 Chủ đề ngày bảo vệ, chăm sóc người tàn tật năm 2024 Trịnh Thị Tâm 03/04/2024 Đang xử lý
7 PAKN.2024.0169 Chế độ chính sách bảo trợ xã hội Phạm Anh Dũng 27/03/2024 Đang xử lý
8 PAKN.2024.0132 Kiến nghị hỗ trợ vốn thuê mặt bằng nhà xưởng làm nơi học nghề và làm việc dành riêng cho người khuyết tật Hộ Kinh Doanh Mỹ Nghệ Chương Mỹ (Trịnh Thị Thảo) 13/03/2024 Đã trả lời
9 PAKN.2024.0133 Kiến nghị Hỗ trợ vốn thuê mặt bằng nhà xưởng làm nơi học nghề và làm việc dành riêng cho người khuyết tật Nguyễn Thị Nhung 13/03/2024 Đã thông báo
10 PAKN.20240306.0204 Hỗ trợ mai táng Covid 19 theo nghị định 20 Mai Hoàng Nam 06/03/2024 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/8