BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20221123.0085 Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc nộp hồ sơ xin Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN CAO TRƯỜNG VŨ 23/11/2022 Đang xử lý
2 PAKN.2022.12662 Cấp giấy phép lao động Hà Linh 23/11/2022 Đang xử lý
3 PAKN.20220929.0036 HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Đinh Thị Nga 29/09/2022 Đang xử lý
4 PAKN.2022.12600 Thắc mắc về quy định người nước ngoài không thuộc diện cấp GPLĐ Đỗ Thu Lệ 28/10/2022 Đang xử lý
5 PAKN.2022.12574 Cấp giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài Nguyễn Thị Phượng Hoàng 13/10/2022 Đang xử lý
6 PAKN.2022.12545 HỎI VỀ HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Phan Duy Khánh 23/09/2022 Đã trả lời
7 PAKN.20210422.0005 Kiến nghị về việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo NĐ 152/2020 CTY LUẬT TNHH BB & NU 06/05/2021 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang