BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0333 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHỨC DANH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Công ty TNHH Tsuchiya TSCO (Hà Nội) 01/06/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0204 Hồ sơ xin xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Công ty TNHH S.H.F 05/04/2024 Đã trả lời
3 PAKN.20240416.0058 Hồ sơ gửi đi 03 tháng vẫn chưa được giải quyết CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN S.H.F 16/04/2024 Đã trả lời
4 PAKN.2024.0120 Đăng tải thông tin tuyển dụng trên cổng thông tin Mia 07/03/2024 Đã trả lời
5 PAKN.20240203.0006 Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam-cấp Tỉnh, TP Phạm Thị Thu Hà 03/02/2024 Đã trả lời
6 PAKN.2024.0057 Người lao động nước ngoài có được làm việc cùng lúc cho nhiều người sử dụng lao động tại Việt Nam không ạ CÔNG TY CP HẢI LÝ - SME 30/01/2024 Đã trả lời
7 PAKN.2024.0068 cấp giấy phép lao động nguyễn trung thành 01/02/2024 Đã trả lời
8 PAKN.2024.0039 Trả lời ý kiến về việc Sở lao động TBXH tỉnh Bình Dương từ chối cấp giấy phép lao động cho vị trí Nhà quản lý, chức danh Tổng giám đốc Công ty TNHH Sewoon Medical Vina 20/01/2024 Đã trả lời
9 PAKN.2024.0025 Miễn giấy phép lao động với người nước ngoài kết hôn và sinh sống tại Việt Nam Phan Đỗ Phúc 13/01/2024 Đã trả lời
10 PAKN.2024.0028 Thêm địa điểm làm việc đối với người lao động đã được cấp giấy phép lao động Nguyễn Thị Hoài Phương 16/01/2024 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/6