BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20240109.0177 Hổ trợ mổ tim cho trẻ em thuộc hộ cận nghèo Lê Thành tình 09/01/2024 Đang xử lý
2 PAKN.20220824.0002 Hỗ trợ trẻ em người chưa thành niên bị khuyết tật và trẻ em người chưa thành niên khó khăn LANG VAN DUC 24/08/2022 Đang xử lý
3 PAKN.2023.0304 Nếu quán bar sử dụng lao động chưa đủ tuổi thì xử phạt như thế nào? Lê Thị Phương Linh 07/08/2023 Đã trả lời
4 PAKN.2022.12292 Hỏi về đuối nước trẻ em. Nguyễn Hoàng Ngọc Minh 22/06/2022 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang