BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2023.0382 Miễn học môn chính trị, tiếng Anh Vũ Hương Quỳnh 27/10/2023 Đang xử lý
2 PAKN.2023.0383 Miễn giảm học phí con Thương Binh Phạm Thị Thương 30/10/2023 Đang xử lý
3 PAKN.2023.0420 Miễn Giấy phép lao động: Thủ tục, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, báo cáo Đỗ Quang Chiến 13/11/2023 Đang xử lý
4 PAKN.2023.0406 Lao động nước ngoài học tập và làm việc tại Việt Nam Trung 08/11/2023 Đang xử lý
5 PAKN.2023.0403 Xin Mẫu 1 giải trình nhu cầu sử dụng lao động và GPLĐ tại Bộ LDTBXH ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ 08/11/2023 Đang xử lý
6 PAKN.2023.0444 CẤP GPLĐ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÔNG TY TNHH MTV MAX PACKAGING VIỆT NAM 20/11/2023 Đang xử lý
7 PAKN.2023.0443 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI 02 CÔNG TY KHÁC NHAU Ở 02 TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC NHAU Trần Thị Thu Hà 20/11/2023 Đang xử lý
8 PAKN.2023.0421 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Đỗ Quang Chiến 13/11/2023 Đang xử lý
9 PAKN.20231114.0035 Giải quyết vấn đề trợ cấp thất nghiệp Hoàng Chàn Sín 14/11/2023 Đang xử lý
10 PAKN.20231109.0156 Kính gửi Cục người có công, về việc chuyển chế độ con liệt sỹ khi thay đổi nơi thường trú trần thị hồng 09/11/2023 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/147