BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20220916.0051 Chưa được giải quyết PAKN.20220823.0034 V/v xác nhận liệt sĩ cho Ông NGUYỄN NGỌC AN Đoàn Nguyễn Yến Linh 16/09/2022 Đang xử lý
2 PAKN.20221129.0088 Về việc giải quyết chế độ đối với Ông Nguyễn Quốc Việt. Nguyễn Vĩnh Phúc 29/11/2022 Đang xử lý
3 PAKN.2023.0070 Về việc giải quyết cho người có công. Nguyễn Vĩnh Phúc 05/03/2023 Đang xử lý
4 PAKN.2023.0085 Nghị định của Chính phủ trái với Điều 6 - Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020. Nguyễn Vĩnh Phúc 17/03/2023 Đang xử lý
5 PAKN.2023.0045 Thủ tục làm chứng nhận bằng tổ quốc ghi công và tiền hương khói liệt sĩ chống pháp Cao thị dung 10/02/2023 Đang xử lý
6 PAKN.2023.0057 Tại sao không triển khai NĐ131/2021-CP ngày 30/12/2021-CP Nguyễn Ngọc Thơ 23/02/2023 Đang xử lý
7 PAKN.2023.0052 Về việc giải quyết chế độ cho người có công. Nguyễn Vĩnh Phúc 20/02/2023 Đang xử lý
8 PAKN.2023.0053 Về việc giải quyết chế độ cho người có công. Nguyễn Vĩnh Phúc 20/02/2023 Đang xử lý
9 PAKN.2023.0179 Đầu tháng 2 năm 2023 tôi có tham gia chương trình kỹ sư Nhật Bản qua một công ty mô giới ở Việt Nam .Trước khi đi cty đã giữ bằng gốc đại học của tôi .Hiện tại tôi biết việc giữ bằng cấp lao động là sai quy định pháp luật .Tôi đã liên hệ với cty mô giới nhưng không có kết quả.Tôi nên làm thế nào . Nguyễn Cảnh Nghĩa 16/05/2023 Đã trả lời
10 PAKN.2023.0160 V/v giải quyết chế độ cho người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày ở Hương Khê – Hà Tĩnh. Nguyễn Vĩnh Phúc 28/04/2023 Đã thông báo

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/68