BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0299 Lao động sau khi nghỉ việc Lê quang thao 25/05/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0278 Trường hợp Người lao động làm việc theo ca có nhu cầu xin chuyển ca làm việc vì lý do cá nhân mà dẫn đến không được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác thì có được không ? Hà Phạm Quí Anh 20/05/2024 Đang xử lý
3 PAKN.2024.0145 Xuất khẩu lao động thời vụ hàn quốc Nguyễn Thanh Tuấn 18/03/2024 Đang xử lý
4 PAKN.2024.0302 Làm nông nghiệp tại Úc Nguyễn Đình Ngọc 27/05/2024 Đã trả lời
5 PAKN.20240419.0015 Khó khăn khi tìm kiếm công việc nhóm ngành xã hội và hành vi. Dương Quang Thái 19/04/2024 Đang xử lý
6 PAKN.2024.0307 Thực tập sinh Nhật Bản Vũ văn hải 28/05/2024 Đang xử lý
7 PAKN.2024.0306 Công ty tự ý Thu hồi tiền thưởng bằng việc cấn trừ Lương hoặc tiền thưởng Qúy 1.2024 đang vi phạm luật lao động ? Vũ thị thảo ly 27/05/2024 Đang xử lý
8 PAKN.2024.0305 Công ty tự ý Thu hồi tiền thưởng bằng việc cấn trừ Lương hoặc tiền thưởng Qúy 1.2024 đang vi phạm luật lao động ? Vũ thị thảo ly 27/05/2024 Đang xử lý
9 PAKN.2024.0304 Công ty tự ý Thu hồi tiền thưởng bằng việc cấn trừ Lương hoặc tiền thưởng Qúy 1.2024 đang vi phạm luật lao động ? Vũ thị thảo ly 27/05/2024 Đang xử lý
10 PAKN.2024.0298 Cách tính giờ chấm thi cho giảng viên Vũ Hương Quỳnh 25/05/2024 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/194