BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20231113.0034 Doanh Nghiệp không đóng BHXH cho nhân viên cũng như không thanh toán lương Nguyễn Thị Tuyết Trinh 13/11/2023 Đã trả lời
2 PAKN.20231113.0057 CTY CP TM SX Tân Úc Việt không đóng bảo hiểm và nợ lương nhân viên Vương Phạm Mỹ Linh 13/11/2023 Đã trả lời
3 PAKN.20231113.0163 Tri trệ trả giấy tờ bảo hiểm NGUYỄN THÀNH TRUNG 13/11/2023 Đã trả lời
4 PAKN.20231117.0007 Đi thực hiện dự bị động viên về bị công ty TNHH Đông Hải sa thải Trần Duy Lễ 17/11/2023 Đã trả lời
5 PAKN.20231117.0139 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư Nhuận Tín đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Nguyễn thanh phong 17/11/2023 Đã trả lời
6 PAKN.20231121.0114 CHỐT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI Nguyễn văn Tuấn 21/11/2023 Đã trả lời
7 PAKN.20231123.0080 Doanh nghiệp không trả lương cho người lao động Lê Duy Thành 23/11/2023 Đã trả lời
8 PAKN.20231012.0143 Quy trình xử lý đơn khởi kiện của Tòa án Nhân dân Quận 3, TPHCM BÙI THỊ QUỲNH VÂN 12/10/2023 Đã trả lời
9 PAKN.20231012.0024 Toà án Nhân dận quận 1 không giao bản án Nguyễn Quang Thịnh 12/10/2023 Đã trả lời
10 PAKN.20231104.0033 Chưa được kích hoạt bảo hiểm y tế TẠ QUANG DUY 04/11/2023 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/15