BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20221123.0041 giải đáp thắc mắc về hộ khẩu và CCCD Duong Thị Minh Hảo 23/11/2022 Đã trả lời
2 PAKN.20221126.0011 Về việc cấp hộ chiếu Nguyen thi huong 26/11/2022 Đã trả lời
3 PAKN.20221126.0043 V/v: Công dân Nguyễn Thị Tuyên đề nghị các cơ quan giải quyết phần diện tích đất chiếm đoạt, lấn chiếm Nguyễn Thị Tuyên 26/11/2022 Đã trả lời
4 PAKN.20221126.0063 NOXH FLC GARDEN ĐẠI MỖ TÒA HH4 Hoàng Đức Ham 26/11/2022 Đã trả lời
5 PAKN.20221129.0015 Nộp HS gần 1 tháng không có phản hồi LE THI NGOC HUNG 29/11/2022 Đã trả lời
6 PAKN.20220315.0008 Chuyên viên kéo dài thời gian thực hiện hoặc tự ý yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định Nguyễn Thị Hằng 15/03/2022 Đã trả lời
7 PAKN.20220301.0057 Thu hồi đất làm đường tránh đông tây Nguyễn văn Hậu 01/03/2022 Đã trả lời
8 PAKN.20221128.0040 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông GCO nợ lương nhân viên nhiều tháng chưa trả Đinh Quang Đức 28/11/2022 Đã trả lời
9 PAKN.20221129.0039 Công ty CP FinX nợ lương, nợ đóng BHXH cho NLĐ kéo dài Nguyễn Ngọc Phương Anh 29/11/2022 Đã trả lời
10 PAKN.20221129.0056 CÔNG TY NỢ LƯƠNG ĐÃ KHỞI KIỆN TỚI TRUNG TÂM THI HÀNH ÁN MÀ VẪN KHÔNG XỬ LÝ ĐƯỢC Trần Thị Hương 29/11/2022 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/5