BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20230129.0006 Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Q11 Thành Phố Hồ Chí Minh lạm dụng quyền hành, hống hách,sách nhiễu dân thường, không tổ chức tiếp dân ,không đúng hiến pháp 2013 tuyên truyền huỳnh phước long hoàng dũng 29/01/2023 Đã trả lời
2 PAKN.20230129.0015 Công An Nhân Dân Quận 11 Thành Phố Hồ Chí Minh không tỗ chức tiếp dân, nhận đơn, ra biên nhận, và giải quyết đơn theo đúng hiến pháp 2013 huỳnh phước long hoàng dũng 29/01/2023 Đã trả lời
3 PAKN.20221231.0010 Phản ánh cần được trả lời và có hướng dẫn chỉ đạo Nguyễn Xuân Hòa 31/12/2022 Đã trả lời
4 PAKN.2022.12177 Việc sắp xếp ngạch lương viên chức Phạm Công Hội 09/05/2022 Đã trả lời
5 PAKN.20230209.0004 Về việc giải quyết chế độ đối với người có công. Nguyễn Vĩnh Phúc 09/02/2023 Đang xử lý
6 PAKN.2022.12698 Người sử dụng lao động giữ giấy tờ gốc của người lao động hơn 1 năm Nguyễn Việt Hà 19/12/2022 Đã trả lời
7 PAKN.20230201.0005 Về việc giải quyết thêm chế độ MSLĐ đối với thương binh. Nguyễn Vĩnh Phúc 01/02/2023 Đã trả lời
8 PAKN.20230128.0012 Về việc giải quyết chế độ BHXH đối với Ông Phạm Minh Hoa. Nguyễn Vĩnh Phúc 28/01/2023 Đã trả lời
9 PAKN.20230123.0003 Về việc giải quyết chế độ cho người có công. Nguyễn Vĩnh Phúc 23/01/2023 Đã thông báo
10 PAKN.20230121.0005 Về việc giải quyết chế độ MSLĐ cho Ông Nguyễn Quốc Việt và Ông Hà Ngọc Anh.. Nguyễn Vĩnh Phúc 21/01/2023 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/7