BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20221123.0064 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Trần Thu Trang 23/11/2022 Đã trả lời
2 PAKN.20220805.0045 Cách gửi hồ sơ để nhận trợ cấp thất nghiệp trên website dịch vụ công Nguyễn Lê Bích Quỳnh 05/08/2022 Đang xử lý
3 PAKN.20221116.0010 Giải quyết hồ sơ trợ cấp thất nghiệp Bùi thị bích ngọc 16/11/2022 Đang xử lý
4 PAKN.20221123.0051 Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp Đặng Quốc Hiệp 23/11/2022 Đang xử lý
5 PAKN.20221011.0010 Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp Lê Thị Nga 11/10/2022 Đang xử lý
6 PAKN.20220917.0005 Hưởng trợ cấp thất nghiệp chậm Phạm văn giáp 17/09/2022 Đang xử lý
7 PAKN.20220923.0031 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Văn Thị Thu Thủy 23/09/2022 Đang xử lý
8 PAKN.20220919.0028 Kiến nghị về việc: Chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Hoàng Thị Huyền Ngân 19/09/2022 Đang xử lý
9 PAKN.20210815.0059 MONG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ NHẬN TRỢ CẤP BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ONLINE Ngô Thị Hồng Thủy 15/08/2021 Đang xử lý
10 PAKN.20221006.0048 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hồ sơ G22.99-221005-05197 đã nộp trên Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia Nghiêm Thị Ngọc Thảo 06/10/2022 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/2