BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2022.10724 Căn cứ phân loại đơn vị tự chủ tài chính để được hưởng hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền Hải Phòng 07/01/2022 Đã trả lời
2 PAKN.2022.12484 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ 08/2022/QĐ-TTg CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ OSB 12/08/2022 Đã trả lời
3 PAKN.2022.10905 gói hỗ trợ nghị quyết 68 CTY TNHH ELONG VINA 12/02/2022 Đã trả lời
4 PAKN.2022.12362 Không được giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo QĐ08/2022/QĐ-TTg Công ty cổ phần Nam Dược 15/07/2022 Đã trả lời
5 PAKN.2022.12285 Mức phạt chậm nộp bảo hiểm Công ty TNHH thực phẩm 3F Việt 21/06/2022 Đã trả lời
6 PAKN.2022.12297 Tiền lương ngày lễ đối với lao động làm việc theo ca Công ty TNHH Esprinta V 25/06/2022 Đang xử lý
7 PAKN.2022.12473 Nghỉ chuyển ca theo điều 110 Bộ luật lao động 45/2019/ QH14 Công ty TNHH TUVNORD Việt Nam 09/08/2022 Đang xử lý
8 PAKN.2022.12457 Người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu chưa? doanh nghiệp có được chấm dứt hợp đồng lao động và có phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động không? Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì 06/08/2022 Đang xử lý
9 PAKN.2022.12246 KỶ LUẬT THEO HÌNH THỨC SA THẢI - ĐE DỌA GÂY THIỆT HẠI Trịnh Phương Thảo 08/06/2022 Đang xử lý
10 PAKN.2022.12294 Xin được hỏi Bộ về chức danh nghề trong ngành may công nghiệp Mạnh Chinh 23/06/2022 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/12