BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0284 Trình tự thủ tục, chứng từ cho việc luân chuyển nội bộ lao động sang Nhật làm việc PHAN THỊ HỒNG NHUNG 22/05/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0285 Vui lòng không ghi chi tiết thông tin cá nhân libing 22/05/2024 Đã thông báo
3 PAKN.2024.0291 Vui lòng không ghi chi tiết thông tin cá nhân libing 24/05/2024 Đã thông báo
4 PAKN.2024.0295 Doanh nghiệp tư nhân tự đặt quy định khác với luật của Bộ lao động ban hành TRẦN THỊ HOÀN MỸ 24/05/2024 Đã thông báo
5 PAKN.2024.0300 Nội dung này sẽ được công khai libing 26/05/2024 Đã thông báo
6 PAKN.20240410.0076 Nội dung mã hồ sơ: H26.8-240408-0007 đang trong tình trạng từ chối giải quyết mà doanh nghiệp không biết lý do tại sao? Trần Thị Hồng Lan 10/04/2024 Đã trả lời
7 PAKN.2024.0120 Đăng tải thông tin tuyển dụng trên cổng thông tin Mia 07/03/2024 Đã trả lời
8 PAKN.2023.0500 thủ tục kiểm tra chất lượng tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tiến hành khai báo Hải quan Công ty Tokyo Electric Power Service 13/12/2023 Đang xử lý
9 PAKN.2024.0010 THỦ TỤC CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NỒI HƠI NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LUGANG VIỆT NAM 05/01/2024 Đang xử lý
10 PAKN.2024.0035 Thắc mắc về trang cấp phương tiện BHLĐ theo Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 30/11/2022 quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động Công ty TNHH May mặc United Sweethearts Việt Nam 17/01/2024 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/26