BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2022.12667 Xử lý kỷ luật sa thải Công ty Giầy Chingluh Việt Nam 26/11/2022 Đã thông báo
2 PAKN.2023.0017 GIẢI ĐÁP VỀ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD 16/01/2023 Đã thông báo
3 PAKN.2022.12554 Dựa vào căn cứ gì mà trợ cấp huấn luyện PCCC lại theo vùng I??? Công ty TNHH Matrix Việt Nam 03/10/2022 Đang xử lý
4 PAKN.2022.12642 Tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường, trợ cấp và trả cho người lao động nghỉ việc do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam 12/11/2022 Đang xử lý
5 PAKN.2022.12639 Về việc chi trả phụ cấp Phòng cháy chữa cháy Công ty TNHH Tư vấn quản lý chuyên nghiệp Aureole 11/11/2022 Đang xử lý
6 PAKN.2023.0299 Hỏi về việc quy định hình thức xử lý kỷ luật lao động Sa thải đối với hành vi Quấy rối tình dục tại nơi làm việc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II 01/08/2023 Đang xử lý
7 PAKN.2022.12473 Nghỉ chuyển ca theo điều 110 Bộ luật lao động 45/2019/ QH14 Công ty TNHH TUVNORD Việt Nam 09/08/2022 Đang xử lý
8 PAKN.20191213.0003 Công bố hợp quy sản phẩm thang máy, thang cuốn nhập khẩu tại Sở Lao Động, Thương Binh và Xã hội các tỉnh, thành phố Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam 20/01/2020 Đang xử lý
9 PAKN.2022.12557 Về việc tự huấn luyện nhóm 4 theo NĐ 44/2016/NĐ-CP Nidec Tosok Việt Nam 05/10/2022 Đang xử lý
10 PAKN.2023.0072 Công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm Nguyễn Thị Hoa 06/03/2023 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/17