BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0495 Thời điểm bắt đầu áp dụng hình thức kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng Trần Đan 24/07/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0484 Trợ cấp thôi việc Ngọc Vân 23/07/2024 Đang xử lý
3 PAKN.2024.0476 Sau khi nghỉ thai sản xong vị trí cũ đã có người khác làm thì công ty có được điều chuyển lao động nữ sang bộ phận khác không? Đào Thị Hồng 21/07/2024 Đang xử lý
4 PAKN.2024.0470 Thời gian làm việc 12 h ca đêm Đàm đình đức 19/07/2024 Đang xử lý
5 PAKN.2024.0468 Công Ty không chi trả lương cho người lao động đã nghĩ việc Nguyễn Thị Ngọc Lợi 18/07/2024 Đang xử lý
6 PAKN.2024.0464 Thẩm quyền ký và chấm dứt hợp đồng lao động với giám đốc đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty TNHH 1 thành viên, mô hình Chủ tịch và giám đốc HỒ THỊ QUỲNH NHƯ 18/07/2024 Đang xử lý
7 PAKN.2024.0462 Trợ cấp nặng nhọc độc hại cho lao động nữ mang thai khi không còn làm việc nặng nhọc độc hại CÔNG TY TNHH FOXLINK 17/07/2024 Đang xử lý
8 PAKN.2024.0460 Thời giờ làm việc Nguyễn Minh Thắng 16/07/2024 Đang xử lý
9 PAKN.2024.0457 Hợp đồng 161 khi nào được tăng lương cơ sở vùng? lươngui 16/07/2024 Đang xử lý
10 PAKN.2024.0455 giờ làm việc và nghỉ ngơi của công nhân phan thị anh thư 15/07/2024 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/45