BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.20220816.0061 Chậm Chi Lương Lâm Thị Tú Huỳnh 16/08/2022 Đã trả lời
2 PAKN.20220711.0002 Bổ sung thêm cho hồ sơ PAKN 20220711.0001 đã gửi PHAN LÊ HOÀNG LONG 11/07/2022 Đã trả lời
3 PAKN.2022.12159 tôi nghỉ việc tại công ty đúng quy định, nhưng công ty không trả lương tháng cuối cho tôi Nguyễn Thanh Phong 27/04/2022 Đã trả lời
4 PAKN.20220506.0027 Công ty cổ phần Bệnh viện thú y Pethealth giữ bằng đại học của nhân viên và không trả lương Lưu Minh Hiếu 06/05/2022 Đã trả lời
5 PAKN.2022.12209 Hỗ trợ tiền thuê nhà QĐ 08/2022/QĐ-TTng Giang Bình 25/05/2022 Đã trả lời
6 PAKN.2022.12236 Về chế độ quyết định số 8/2022/QĐ-Ttg ngày 28/03/2022 Lê Huy Hải 06/06/2022 Đã trả lời
7 PAKN.20220711.0001 BVDV cho lao động nghĩ không lí do khi sắp tới ngày lãnh lương,sử dụng người lao động không có Giấy tờ tùy thân,làm việc 24h,18h liên tục PHAN LÊ HOÀNG LONG 11/07/2022 Đã trả lời
8 PAKN.20220720.0059 Không trả lương Nguyễn Thành Đoàn 20/07/2022 Đã trả lời
9 PAKN.20220813.0023 Công ty CP Thương mại và du lịch New10 Không trả lương đủ cho nhân viên Lê Quang Thảo Phương 13/08/2022 Đã trả lời
10 PAKN.20220731.0003 Lạm dụng quy định vi phạm luật lao động Nguyen Ba Dat 31/07/2022 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/17