BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2023.0178 Tiền lương tăng ca làm thêm giờ CHÂU HỒNG DIỄM 15/05/2023 Đang xử lý
2 PAKN.2022.12311 Chế độ miễn tập sự và cách xếp lương đối với công chức đã có thời gian đóng BHXH Nguyễn Thị Xuân Anh 01/07/2022 Đang xử lý
3 PAKN.2023.0151 Quy trình xử lý kỷ luật Công ty TNHH APPAREL FAR EASTERN (VIETNAM) 24/04/2023 Đang xử lý
4 PAKN.2023.0163 Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Đầu Tư Anh Quân Nợ Lương Hoàng Văn Mạnh 30/04/2023 Đã thông báo
5 PAKN.2023.0167 Công ty không giải quyết hồ sơ nghỉ việc thì phải làm như thế nào? Phạm Ngọc Anh 04/05/2023 Đã thông báo
6 PAKN.2023.0136 Mức lương tối thiểu đối với lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Vũ Thị Thu Thảo 19/04/2023 Đang xử lý
7 PAKN.2023.0135 Trung tâm sát hạch lái xe hồng bàng Huỳnh minh hòa 18/04/2023 Đã thông báo
8 PAKN.2023.0158 Quy Trình Xử Lý Kỷ Luật Nguyễn Thị Phương Uyên 27/04/2023 Đã thông báo
9 PAKN.2023.0150 Quy trình Xử Lý Kỷ Luật Công ty TNHH APPAREL FAR EASTERN (VIETNAM) 24/04/2023 Đã thông báo
10 PAKN.2023.0129 Chế độ trả lương làm việc thêm giờ Ban Quản lý chợ Vĩnh Hải 14/04/2023 Đang xử lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/23