BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0083 Thường thì 1 cty được tăng ca bao nhiêu 1 ngày ạ?? Hà Thị Giang 21/02/2024 Đang xử lý
2 PAKN.2024.0085 Người lao động có vướng mắc V/v xác định HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG mong nhận được phúc đáp từ quý cơ quan NGUYỄN NGỌC THÀNH 21/02/2024 Đang xử lý
3 PAKN.2024.0077 Công ty không có hđlđ nhưng vẫn đóng BHXH Thu Ngân 19/02/2024 Đang xử lý
4 PAKN.2024.0074 Lương- lao động Trương Hữu Hoài Diễm 09/02/2024 Đang xử lý
5 PAKN.2024.0080 Trợ cấp thôi việc Công ty TNHH A.L.C Việt Nam 20/02/2024 Đang xử lý
6 PAKN.2024.0072 30 Tết vẫn bắt công nhân tăng ca nhưng không hưởng quyền lợi tăng ca có sai quy định của Luật lap động không ạ.? Trần Văn Lượng 09/02/2024 Đang xử lý
7 PAKN.2024.0073 Trừ lương - lao động Trương Hữu Hoài Diễm 09/02/2024 Đang xử lý
8 PAKN.2024.0065 Về về nghĩ phép Trần Vinh Phúc 31/01/2024 Đang xử lý
9 PAKN.2024.0069 Công ty cho nghỉ việc nhưng không trả lương Bùi văn hường 01/02/2024 Đã thông báo
10 PAKN.2024.0070 Nhà hàng nợ tiền lương Nguyễn Cao Chính 02/02/2024 Đã thông báo

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/34